maandag, 4 juli 2022

'Betere behandeling door goed medicijngebruik'

DEN HAAG - Nederlanders zouden een kwalitatief beter leven hebben wanneer ze een optimale behandeling met geneesmiddelen zouden krijgen. Dit stellen 38 experts die ZonMw heeft ondervraagd in opdracht van het ministerie van VWS.
Binnenkort wordt het nieuwe rapport 'Verdieping Goed Gebruik Geneesmiddelen' door het ministerie van VWS aangeboden aan de Tweede Kamer.
Wanneer medicijnen optimaal worden voorgeschreven zou dit leiden tot kortere ziekenhuisopnamen, een betere kwaliteit van leven, verlaging van het arbeidsverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit van chronisch zieken, zo stelt het rapport.
Om dit te bereiken moet er onderzoek worden gedaan naar het gebruik van medicijnen. Op dit moment wordt er vanuit de overheid wel veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde geneesmiddelen. Maar er is volgens VWS ook geld nodig om behandelaars bij te scholen met nieuwe behandelrichtlijnen en het toepassen van vernieuwde medicijnkennis in de praktijk.
Bron(nen):