Eindelijk afspraken over verantwoord wisselen medicijnen

medicijnen
Getty Images

Na jarenlang klachten en vragen van patiënten over het wisselen van medicijnen zijn er eindelijk duidelijke afspraken gemaakt. Dat maakte de Patiëntenfederatie Nederland dinsdag bekend.

Patiëntenfederatie Nederland, NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap), LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) en de FMS (Federatie Medisch Specialisten), KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) en Zorgverzekeraars Nederland hebben afspraken gemaakt over het verantwoord wisselen van medicijnen met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon.

Betaalbaar medicijngebruik

De afgelopen jaren leidde het wisselen van medicijnen regelmatig tot klachten en vragen van patiënten. De nieuwe afspraken maken een einde aan de onduidelijkheid en moeten leiden tot veilig, doeltreffend en betaalbaar medicijngebruik.

De gemaakte afspraken moet het onbeperkt wisselen van medicijnen tegengaan. De wisselingen die wel kunnen, worden goed begeleid. Ook over het niet-wisselen, bijvoorbeeld bij medische noodzaak, zijn heldere afspraken gemaakt.

Gedoe en verwarring voorkomen

"Geweldig voor patiënten dat dit resultaat samen is bereikt. Hiermee voorkomen we onnodig gedoe en verwarring, en kunnen arts, apotheker en patiënt samen werken aan optimaal medicijngebruik en goede farmaceutische zorg", aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie.

De nieuwe werkafspraken zijn beschreven in de leidraad ‘verantwoord wisselen van medicijnen’.

Auteur 
Bron 
  • Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie