donderdag, 19 mei 2022

Gezonde voeding stijgt harder in prijs dan ongezond eten

De prijzen van gezondere voedingsmiddelen zijn in tien jaar met gemiddeld 21 procent gestegen. De prijzen van ongezondere producten was met bijna 15 procent minder groot. Dat blijkt uit een analyse die het CBS in samenwerking met het Voedingscentrum heeft uitgevoerd.

Gemiddeld stegen de prijzen van voedingsmiddelen in de winkels tussen 2010 en 2020 met 18 procent. Dat is iets meer dan de gemiddelde prijsstijging van alle goederen en diensten die de consument koopt (17 procent).

Het Voedingscentrum heeft de productcategorieën van voedingsmiddelen en dranken -zoals het CBS die voor de consumentenprijsindex gebruikt- ingedeeld naar een gezondere en ongezondere variant. Het CBS heeft daarvoor prijsindexcijfers berekend.

 

Bron(nen):