Last van oorsuizen (tinnitus)

Getty Images

Sinds eind juni heb ik last van oorsuizen. Van de KNO (Keel, Neus en Oor) arts heb ik Nasonex druppels gekregen, maar het is alleen maar erger geworden. Geluiden storen me, zelfs het praten van mijn kleinkind. Ik word er niet vrolijk van. Wat kan ik doen?

Ton Dapper, huisarts

Iemand die last heeft van oorsuizen (tinnitus) hoort geluiden die niet van buitenaf komen. Het zijn meestal geluiden als (wind)ruisen, zoemen, dreunen, sissen en fluiten. Het kan in één oor te horen zijn of in beide. Soms hoor je het midden in het hoofd. Bijna iedereen heeft wel eens last gehad van oorsuizen. Als je er continu last van hebt, kan het je dagelijks leven belemmeren.

Oorzaken

Langdurig oorsuizen gaat soms samen met slechthorendheid. Het is niet bekend hoe oorsuizen ontstaat. Vaak begint het tussen 45 en 60 jaar en kan het vele oorzaken hebben. Oorinfecties, verstopte gehoorgang door oorsmeer, verstopte buis van Eustachius, verbening en verstijving van de gehoorbeentjes, lawaaibeschadiging, ziekte van Menière, beschadigingen van het gehoor door geneesmiddelen (aspirine en sommige antibiotica), inwendig letsel van het oor door een klap of explosie, maar ook bloedarmoede, hoge bloeddruk, vaatverkalking, een te langzaam werkende schildklier en hersenaandoeningen kunnen allemaal een rol spelen. Een volledig KNO-onderzoek met gehooronderzoek is noodzakelijk. 

Wat nu?

Er is bij jou al KNO-onderzoek gebeurd en je hebt Nasonex neusspray (medicijn dat via verstuiving in de neus lokaal werkzaam is) gekregen. Hieruit leid ik af dat de KNO-arts heeft gedacht aan een vorm van allergie en/of irritatie van de bovenste luchtwegen die mogelijk hebben geleid tot een verstopte buis van Eustachius. Ik begrijp uit je vraag dat dit helaas niet heeft mogen baten.

Je kunt twee dingen doen nu. Of je gaat terug naar de KNO-arts om dit te bespreken (mijn voorkeur in eerste instantie) of je zult je in overleg met je huisarts verder moeten laten onderzoeken. De eerst volgende stap is dan een neuroloog. Wat je niet moet doen, is het erbij laten zitten. Omdat je al langdurig veel last hebt van deze klachten, moet je stap voor stap uitzoeken wat de oorzaak kan zijn. Indien de neuroloog niets vindt, kan de internist, een oogarts en soms zelfs een tandarts, de volgende stap zijn. Het is wel zo dat als er geen oorzaak wordt gevonden voor het oorsuizen, behandeling vaak niet mogelijk is. Helaas mislukken pogingen om de oorzaak vast te stellen vaak.

Leven met oorsuizen

Veel mensen leren op den duur toch met het oorsuizen te leven. Het geluid verdwijnt dan niet, maar wordt als minder hinderlijk ervaren. Veel mensen vinden hun eigen trucjes om minder last te krijgen: kun je niet in slaap komen door het oorsuizen, dan kun je een tijdschakelaar op je radio zetten. De meeste mensen hebben namelijk geen last van het oorsuizen als er een achtergrondgeluid is. Zo kun je dus toch lekker in slaap vallen. De tijdschakelaar zorgt ervoor dat de radio stopt na verloop van tijd en niet de hele nacht blijft aanstaan. Behandeling met medicijnen heeft geen zin. Tinnitus maskeerders (soort gehoorapparaatje) zijn, na verwijzing van je huisarts, bij een audiologisch centrum verkrijgbaar.

Heb je ook een vraag? Stel deze dan aan een van onze experts. Ga met spoedeisende vragen altijd naar je huisarts, daarvoor zijn de experts niet de aangewezen persoon. Ze stellen ook geen diagnoses. De overige voorwaarden vind je hier.