Huilbaby

Waarom huilt mijn kind zo veel?

Getty Images

Er is niet één oorzaak voor overmatig huilen bij baby’s. Het is ook niet bekend waarom het huilen na een bepaalde tijd begint, in hevigheid toeneemt en dan weer vermindert. In dit artikel vind je mogelijke oorzaken van een regelmatig huilende baby.

In de loop der tijd zijn er heel wat theorieën verzonnen om het huilen te verklaren. Sommige ideeën lijken best logisch, maar zijn nooit wetenschappelijk bewezen. Dit zijn vier theorieën die in ieder geval géén oorzaak zijn van een huilende baby:

Wat het niet is: Door het drinken komt er, naarmate de dag vordert, meer lucht in de darmpjes. Al die lucht geeft pijn. Foto’s van babybuikjes hebben echter geen verschil laten zien tussen veel en weinig huilende baby’s.

Wat het niet is: Er zou een blokkade in de nekwervels zitten. Manueeltherapeuten, osteopaten en chiropractors geloofden lange tijd in deze oorzaak. Het werd het KISS syndroom genoemd en heeft lange tijd veel aanhangers gekend. Hier bestaat echter geen enkel wetenschappelijk bewijs voor.

Wat het niet is: Koemelkallergie. Deze allergie wordt veel te vaak genoemd als oorzaak. Als het huilen het enige symptoom is en er verder geen andere kenmerken zijn, kan je deze mogelijkheid afschrijven.

Wat het niet is: Verstopping. Ook deze oorzaak is erg populair, maar er is alleen sprake van verstopping als je baby ook daadwerkelijk harde, keutelige ontlasting produceert. Persen is géén teken van verstopping, maar een normaal gedrag dat samenhangt met de slechte regulatie van persen en ontlasten dat baby’s hebben.

Mogelijke medische oorzaken

Enkele medische oorzaken zijn aan te wijzen als mogelijke oorzaak van extreem huilgedrag. Een aantal van deze oorzaken zijn erg zeldzaam en er wordt maar bij drie procent van de kinderen een echte medische oorzaak gevonden. Met behulp van een kinderarts kan gekeken worden welk onderzoek nuttig kan zijn.

Wat het mogelijk kan zijn: Vaak wordt verondersteld dat het huilen iets te maken heeft met de darmpjes. Het darmsysteem van baby’s is nog niet volledig uitgerijpt en daarom is het mogelijk dat er bij hen pijn ontstaat.

Wat het mogelijk kan zijn: Overvoeding. Het is normaal als een baby zo veel kan drinken als hij wil. Bij borstvoeding regelt de baby namelijk zelf hoeveel hij drinkt. Als een baby bij flesvoeding geregeld te veel voeding binnenkrijgt, veroorzaakt dat krampen. Dit is ook te zien aan een abnormaal snelle toename van het gewicht.

Wat het mogelijk kan zijn: Ondervoeding. Dit kun je zien aan het onvoldoende in gewicht aankomen van je baby. Bij veel baby’s die met de borst gevoed worden, zie je in de eerste maanden een betere gewichtstoename dan bij kinderen die met de fles zijn gevoed.

Wat het mogelijk kan zijn: Infecties zoals maagdarminfecties, blaasontsteking, oorontsteking. Dit kan voor een tijdelijke periode van meer huilen zorgen. Het huilen gaat dan bijvoorbeeld gepaard met een verhoogde temperatuur of koorts.

Wat het mogelijk kan zijn: Acute buikproblemen. Er komen op zuigelingenleeftijd een aantal acute buikproblemen voor. Hierbij zullen ook weer andere verschijnselen gezien worden.

Wat het mogelijk kan zijn: refluxziekte of gastro-oesofageale reflux. Dit is het verschijnsel dat voeding of maagzuur uit de maag terugloopt naar de darm. Deze baby’s geven vaak voeding terug, huilen bij het geven van voeding, drinken kort en stoppen dan. Soms bevat het braaksel bruine sliertjes oud bloed.

Wat het mogelijk kan zijn: Een botbreuk of fractuur die niet eerder is herkend.

Wat het mogelijk kan zijn: Een beklemde liesbreuk. Bij het lichamelijk onderzoek wordt dit gemakkelijk herkend door de arts.

Wat het mogelijk kan zijn: Een baby die sneller overprikkeld is.

Wat het mogelijk kan zijn: Een ingesnoerd teentje door een haar die daar strak omheen zit (haartourniquet). Dit is erg pijnlijk voor de baby en vaak vrijwel onzichtbaar voor de ouders en de arts. Als je de haar losmaakt, is het gehuil plotseling over.

Dit artikel is goedgekeurd door Dr. J.M. de Bont, kinderarts-kinderneuroloog in UMC Utrecht.

Laatst herzien op

Auteur