5 vragen over schimmelinfectie Candida auris

Gevaarlijke schimmel voor mensen met een verminderde afweer

Candida auris
Getty Images

De potentieel dodelijke schimmel Candida auris is wereldwijd bezig aan een flinke opmars. Deze ziekmakende schimmel, die tot bloedvergiftiging kan leiden, is vooral gevaarlijk voor mensen met een verminderde afweer. Wat is dit precies voor schimmel? En wie lopen risico op besmetting? Vijf vragen over C. auris.

Onder andere in de Verenigde Staten rukt de levensgevaarlijke schimmelziekte Candida auris (C. auris) snel op. Uit cijfers van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC blijkt dat het aantal ziektegevallen is verdubbeld in twee jaar tijd, meldt NBC News. Waar in 2019 nog 756 gevallen van de ziekte werden geconstateerd, waren er gemeten over 2021 bijna 1500 gevallen.

De ontdekking van Candida auris

De ziekmakende schimmel Candida auris dook voor het eerst op in 2009 en is moeilijk te verdelgen. Hij is resistent voor veel schimmeldodende middelen (fungiciden) en ook niet eenvoudig te diagnosticeren; de reden dat C. auris ook wel superschimmel wordt genoemd. Sinds de ontdekking zijn er vijf verschillende stammen beschreven, verspreid over meer dan 50 landen en alle continenten, behalve Antarctica.

De eerste keer dat medici de onbekende schimmel zagen, was dus in 2009 en wel in het ontstoken oor van een zeventigjarige Japanse vrouw uit Tokyo. Vandaar ook de naam; candida betekent schimmel en 'auris' is Latijn voor 'oor'. Waar C. auris ineens vandaan kwam was niet duidelijk, maar al snel daarna doken overal ter wereld verschillende stammen op. Sinds 2012 zijn er regelmatig uitbraken geweest, veelal in landen als Zuid-Korea, Venezuela, Zuid-Afrika, Pakistan en India. De Verenigde Staten kreeg voor het eerst te maken met de schimmel in 2016.

Vijf Nederlandse patiënten

In Europa zou de ziekte bij enkele honderden mensen zijn gesignaleerd, waaronder Engeland, Spanje, Oostenrijk en Duitsland. De grootste uitbraak in Europa was in 2015/2015 in een Londens ziekenhuis. Daar bleek de schimmel afkomstig van oorthermometers die niet goed waren schoongemaakt, waardoor 50 infecties plaatsvonden. Tijdens die uitbraak vielen er geen doden. In 2020 kampte Hongkong met een uitbraak van deze dodelijke ziekmaker. Voor zover bekend hebben de afgelopen vijf jaar vijf Nederlanders de superschimmel gehad. Volgens het RadboudUMC ging het hierbij om patiënten die vanuit een ziekenhuis in het buitenland werden overgeplaatst naar een Nederlands ziekenhuis. Deze patiënten bleken de schimmel bij zich te dragen, maar zijn er niet ziek van geworden.

Opwarming van de aarde?

Hoe C. auris ontstond, is dus niet duidelijk. De schimmel is ook niet te vinden in opgeslagen patiëntmateriaal van eerdere jaren. De Amerikaanse microbioloog Arturo Casadevall opperde in TIME dat het misschien met de opwarming van de aarde te maken heeft. De meeste schimmels gedijen bij relatief lage temperatuur, maar door een stijging van de gemiddelde temperatuur is het volgens hem denkbaar dat een schimmel door zijn warmtegrens (thermal restriction) breekt en zo ineens ook het menselijk lichaam kan koloniseren. Maar zonder verder bewijs is die uitleg vooral heel speculatief.

Op de schimmellijst

De CDC is niet de enige die zich zorgen maakt over de opmars van deze schimmel. De Candida auris staat sinds oktober 2022 op de Fungal Priority Pathogen List (PPL) van de De Wereld Gezondheids Organisatie. Op die lijst staan 19 schimmels die worden gezien als bedreiging voor de volksgezondheid vanwege hun ernstige ziekteverloop en groeiende resistentie voor schimmelmedicatie.

1. Hoe raak je besmet met C. auris?

De besmetting met Candida auris vindt voornamelijk plaats in ziekenhuizen en verpleeghuizen en valt daarmee onder de noemer ziekenhuisschimmel of ziekenhuisinfectie. De schimmel kan, in tegenstelling tot de meeste andere schimmelsoorten, overleven buiten het lichaam. Het kan verspreid worden via handen of een medisch instrument waar de schimmel op zit. De schimmel is lastig te verwijderen. Het plakt makkelijk vast aan deurklinken, ziekenhuisbedden en kan via een infuus bij een patiënt komen", vertelt medisch microbioloog Ferry Hagen tegen RTL Nieuws. Daarom is het belangrijk dat ziekenhuizen direct maatregelen nemen als ze weten dat de schimmel in huis is. Dat lukt tot nu toe, we hebben een goede infectiepreventie."

Volgens de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC wordt de huidige stijging van het aantal ziektegevallen in de Verenigde Staten overigens veroorzaakt door een betere screening, waardoor besmettingen eerder ontdekt worden. Maar de stijgende cijfers zijn volgens de gezondheidsdienst ook het gevolg van de druk op de gezondheidszorg door corona en doordat het slecht gesteld zou zijn met infectiepreventie bij veel Amerikaanse zorginstellingen.

2. Wie lopen risico op een Candida auris besmetting?

Het goede nieuws: mensen die in goede gezondheid verkeren, hoeven zich in de meeste gevallen geen zorgen te maken om de schimmelziekte C. auris. Een goed functionerende afweer herkent de schimmel namelijk uitstekend en kan de gist vervolgens ook prima opruimen.
Deze schimmel slaat vooral hard toe bij mensen met een verminderde afweer. Dan is besmetting ook wel gelijk serieus: mensen met een zwak immuunsysteem kunnen ernstig ziek worden van Candida auris of er zelfs aan overlijden. Ook mensen die al ziek zijn en veelvuldig gebruik maken van medische apparaten zoals mechanische ventilatoren of centraal veneuze katheters, of mensen die lang of vaak in het ziekenhuis moeten blijven, lopen een groter risico op infectie. Infecties komen voor bij mensen van alle leeftijden.

Dat C. auris als een ernstige opkomende infectieziekte wordt beschouwd, zit hem vooral in het feit dat hij resistent is tegen veel desinfecterende en schimmeldodende middelen. Mensen met een invasieve C. auris schimmelinfectie hebben dertig tot zestig procent kans om eraan te overlijden, juist vanwege die ongevoeligheid voor veel fungiciden. Wat niet helpt,  is dat C. auris niet zo gemakkelijk is te identificeren. Daardoor wordt hij gemakkelijk met andere schimmels verward, wat vaak leidt tot vertraging in de behandeling. Wel is het soms lastig om vast te stellen of de schimmelziekte de daadwerkelijke doodsoorzaak is bij sterfgevallen of het onderliggende lijden, meldt de hoofdonderzoeker Meghan Lyman van het CDC in een rapport dat is gepubliceerd in de Annals of Internal Medicine.

3. Wat zijn de symptomen?

Omdat de mensen die deze infectie oplopen vaak al ziek zijn is het lastig exacte symptomen van besmetting met C. auris te benoemen. De meest voorkomende symptomen van Candida auris zijn hoge koorts en koude rillingen die niet verbeteren na behandeling met antibiotica. Er kunnen aanvullende symptomen optreden als de infectie zich verspreidt, het zenuwstelsel en de organen worden aangetast en de Candida auris bloedvergiftiging veroorzaakt. Omdat de symptomen zo sterk variëren, is er een laboratoriumtest nodig om definitief te bepalen of er sprake is van een infectie met C. auris en over welke bacteriestam het dan gaat. Als artsen denken dat er sprake is van de Candida auris, wordt er bloedonderzoek gedaan of een kweek afgenomen van de lies, oksel of de bilnaad.

4. Hoe wordt een infectie behandeld?

Een besmetting met Candida auris wordt behandeld met fungiciden, meestal ecginocandinen. Hoe goed die behandeling aanslaat, hangt af van de gezondheidstoestand van de patiënt en het type infectie. Wat bij medici tot extra zorgen leidt, is dat bij veel patiënten de schimmel resistent blijkt te zijn tegen de voorgeschreven behandeling. In 2021 was er een verdrievoudiging van het aantal gevallen dat resistent was tegen echinocandinen, meldt het CDC.

5. Hoe groot is het risico dat je C. auris in Nederland oploopt?

In Nederland zijn de hygiëneprotocollen in ziekenhuizen heel streng en is de kans dat een uitbraak ontstaat klein. Nederlandse ziekenhuizen zijn bovendien erg alert op dit soort ziektegevallen. Er wordt meteen gevraagd in welke landen iemand geweest is en de patiënt wordt in een isolatiekamer opgenomen en behandeld door ziekenhuispersoneel dat beschermende kleding draagt. Voor zover bekend zijn in Nederland nog nooit mensen besmet geraakt met de Candida auris. De patiënten die het hadden, zijn in het buitenland besmet geraakt.

Omdat de verspreiding en infecties voornamelijk plaatsvindt in het ziekenhuis, zal een landelijke uitbraak niet op grote schaal plaatsvinden. Daarom zullen er geen maatregelen komen voor de algemene bevolking.

Auteur 
Bron 
  • RTL Nieuws
  • Radboudumc
  • Time
  • Nature.com
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)