dinsdag, 11 mei 2021

Aantal rokers moet omlaag

Politieke partijen moeten extra aandacht besteden aan maatregelen om roken en meeroken terug te dringen. Dat stellen het Astma Fonds, KWF Kankerbestrijding, De Nederlandse Hartstichting en Stivoro in een pleidooi aan de programmacommissie van de politieke partijen. De organisaties pleiten onder meer voor een rookvrije horeca, accijnsverhoging en vergoeding van stopondersteuning.

Volgens de vier organisaties zakt Nederland af naar de Europese middenmoot wat betreft de volksgezondheid. Rookgedrag is daarbij een belangrijke factor. "Roken is de belangrijkste vermijdbare veroorzaker van ziekte en sterfte in Nederland", aldus Lies van Gennip, directeur van Stivoro. Door roken (en meeroken) ontstaat 13 procent van de totale ziektelast in ons land. Zo'n 28 procent van de volwassenen rookt. Dit percentage wijzigt de laatste jaren nauwelijks, terwijl veel rokers aangeven te willen stoppen. Het Nationaal Programma Tabaksontmoediging streeft naar een percentage van 20 in 2010.

Trefwoorden: