zondag, 23 februari 2020

Diagnostisch onderzoek neemt angst niet weg

NIJMEGEN - Een belangrijke taak van de huisarts is het geruststellen van de patiënt. Hiervoor gebruiken zij vaak diagnostisch testen zoals bloedonderzoek of een scan. Deze methode blijkt helemaal niet zo effectief.

Onderzoeker Hiske van Ravesteijn van het UMC St Radboud heeft een onderzoek uitgevoerd naar de geruststellende waarde van diagnostische testen. Als huisartsen gevraagd wordt waarom zij een bepaald onderzoek aanvragen, staat het geruststellen van de patiënt op de vierde plaats. Bij 11 procent van de aanvragen was het geruststellen en het wegnemen van angst voor een ziekte zelfs de hoofdreden om de test aan te vragen.

Geen effect
Van Ravesteijn heeft in de literatuur gezocht of het aanvragen van een onderzoek de angst van de patiënt daadwerkelijk wegneemt. Ze analyseerde vijf studies op het effect van diagnostische testen op de angst bij de patiënt.

Daaruit bleek dat mensen die een diagnostisch onderzoek hadden gekregen, niet minder angstig waren dan degenen die zo’n onderzoek niet hadden gehad. Er is dus geen bewijs voor het geruststellende effect van een diagnostische test. Integendeel, uit ander onderzoek blijkt dat sommige diagnostische testen patiënten juist angst kunnen aanjagen.

Angsten
Volgens van Ravesteijn is het van belang dat artsen de angsten van de patiënten in kaart brengen. "In Nederland zijn we relatief terughoudend in het uitvoeren van diagnostiek, toch vormt ook hier het diagnostisch onderzoek een grote kostenpost.", aldus de onderzoeker "Soms kan een test het enige middel lijken om iemand gerust te stellen. De resultaten van deze studie bieden artsen een extra argument om eerst aandacht te besteden aan de bezorgdheid van de patiënt."

Soms is een diagnostisch onderzoek simpelweg onnodig. En als er wel getest wordt dienen artsen voorafgaand aan de test voldoende informatie te geven over normale testuitslagen, besluit van Ravesteijn.

Bron(nen):