donderdag, 22 oktober 2020

Kamer overlegt opnieuw over Q-koorts

BILTHOVEN - De Tweede Kamer overlegt donderdag opnieuw over de maatregelen waarmee de ministers Ab Klink (Volksgezondheid) en Gerda Verburg (LNV) proberen besmetting van Q-koorts te voorkomen.

De ministers willen de risico's verkleinen en hebben daarom besloten tot het preventief ruimen van alle mogelijk besmette drachtige dieren. Ook alle mannelijke dieren zullen worden gedood, omdat ze de besmetting kunnen overbrengen via sperma.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) begint op 21 december met het ruimen van de geiten bij de 55 besmette bedrijven.

Volgens deskundigen, onder leiding van Roel Coutinho van het RIVM, geeft het ruimen van alle drachtige dieren op besmette bedrijven de hoogste bescherming voor de volksgezondheid. 

Risico volksgezondheid
Verder is nog niet bekend hoe groot het effect is van de verplichte vaccinatie eerder dit jaar. Hoewel de eerste resultaten positief zijn, kan dit pas worden geëvalueerd na het lammerseizoen van 2010.

De deskundigen menen dat besmette bedrijven tijdens het komende lammerseizoen daarom toch nog een te groot risico kunnen vormen voor de volksgezondheid.

Trefwoorden: