donderdag, 22 oktober 2020

Onderzoek naar Q-koorts bij zwangere vrouwen

GRONINGEN - Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) start deze maand een groot onderzoek naar Q-koorts bij zwangere vrouwen.

Het doel van het onderzoek is achterhalen of het standaard verrichten van bloedonderzoek op Q-koorts bij alle zwangeren vrouwen in risicogebieden voor Q-koorts zinvol is.

Zwangere vrouwen in hoog risicogebieden, met name Noord-Brabant, krijgen de vraag of zij willen meedoen aan het onderzoek. Bij deze vrouwen wordt een buisje bloed afgenomen. Bij de helft van de groep wordt direct getest op Q-koorts, bij de andere helft wordt het afgenomen bloed na de bevalling getest.

Alleen zo kan de meerwaarde van het bloedonderzoek worden bepaald. Daarnaast vullen de zwangeren online gegevens in over hun gezondheid. Eind 2010 worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

Infectieziekte
Q-koorts komt in Nederland het meest voor in Noord-Brabant, maar lijkt zich ook naar andere delen van het land te verspreiden. Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen.

Trefwoorden: