Virussen resistent tegen Tamiflu

Getty Images

De winter van 2007/2008 kende een mildere, maar langdurigere griepepidemie dan het voorgaande jaar. Opmerkelijk was dat 27 procent van de gevonden influenzavirussen AH1N1 resistent bleken tegen de virusremmer Tamiflu. Aldus de Continue Morbiditeits Registratie (CMR) van het Nivel.

Het griepvirus AH1N1, dat het meeste voorkomt in Europa, heeft inmiddels nakomelingen die bestand zijn tegen Tamiflu, de internationaal meest gebruikte virusremmer.

Ondanks dat het middel nauwelijks in de huisartsenpraktijk wordt gebruikt, blijkt het resistente virus zich ook te verspreiden onder mensen die nooit met de virusremmer in aanraking zijn geweest. Het is dus niet het gebruik van het middel dat deze resistentie veroorzaakt heeft, maar een spontane mutatie van het griepvirus.

Het virus is nog niet resistent tegen twee andere virusremmers. De ziekteverschijnselen bij het Tamiflu-resistente virus zijn hetzelfde als bij het ongemuteerde griepvirus AH1N1.

Griep voorkomen
Het vaccin in de griepprik sloot echter goed aan op zowel resistente als niet-resistente virussen. De griepprik blijft daarmee het belangrijkste middel om griep te voorkomen.

Auteur 
  • Redactie
Bron 
  • Nivel