Kan ik ondanks normale schildklierwaarden tóch een te langzame schildklier hebben?

Getty Images

Klopt ‘t dat als er bij een 'gewone' (door huisarts aangevraagde) bloedtest normale T3/T4/TSH-waarden uitkomen, er tóch sprake kan zijn van een hypothyreoïdie? Welke speciale test(en) zou men dan het beste kunnen doen?

Peter-Paul uit Arnhem

Miranda Boom, verpleegkundig specialist Interne geneeskunde met specialisatie (onder andere) schildklieraandoeningen bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en expert bij MijnSchildklierwijzer:

Deze vraag lijkt een beetje op een eerder gestelde vraag of een te langzaam werkende schildklier gemist kan worden als de bloeduitslagen normaal zijn. Ook hier gaat het weer om 'wat zijn normale waarden'.

Naast de TSH waarde noem je ook de T3 en T4 als testwaarde. Belangrijk om te weten is dat het binnen de reguliere geneeskunde niet zinvol is om standaard T3 bepalingen te doen bij mensen met een normaal TSH zonder medicatie. Om een te langzaam werkende schildklier te ontdekken is een TSH-bepaling voldoende. Zijn de waardes verhoogd, dan kan dit eventueel worden aangevuld met een T4 bepaling.

Wat weleens voorkomt is dat de waarden een verloop laten zien in de tijd en dan bij herhaling toch afwijkend worden. Het is soms zinvol om de bloedtest na enige tijd - bijvoorbeeld enkele maanden - nog een keer te herhalen (TSH dus). Blijven de waarden goed dan is er geen sprake van hypothyreoidie.

Er zijn op dit moment geen andere wetenschappelijk bewezen speciale testen die gedaan kunnen of moeten worden als het TSH goed is.