vrijdag, 23 april 2021

Blowen onschuldig?

Experts aan het woord

Mijn kind blowt en zegt dat het niet verslavend en niet schadelijk is. Klopt dat? Wat kan ik als ouder doen om mijn kind te begeleiden?

Ulco Schuurmans is Jeugdarts GGD hart voor Brabant: "Stoppen met blowen moet je willen."

"Een klein beetje experimenteren met blowen kan doorgaans geen kwaad. Maar het moet wel bij een enkele keer blijven, want onschuldig is het gebruik van hasj en wiet bepaald niet. Blowen tast schoolprestaties en cognitieve functies aan en op den duur geeft blowen ernstige schade aan de longen, vergelijkbaar met het roken van zware shag."

"Lichamelijke afhankelijkheid is zeldzaam, gevaar voor psychische afhankelijkheid is er wel. Zeker voor de 10 tot 15 procent van de jongeren die al aanleg heeft voor psychische problemen. Want zij gebruiken drugs om van hun problemen af te zijn, maar realiseren zich niet dat drugs de al aanwezige, en vaak nog niet herkende psychische problematiek versterkt. Denk aan schizofrenie en ADHD."

"Deze jongeren zijn sowieso extra gevoelig voor allerlei verslavingen, dus niet alleen aan drugs, maar ook aan alcohol of internet. Deze groep kwetsbare jongeren blowt om hun onrust te onderdrukken. Met hen is het veel moeilijker om afspraken te maken over gebruik. Je kunt deze pubers of jongeren wel vragen om te stoppen, maar ze zullen zich niet aan de afspraken houden, omdat ze zich goed voelen bij blowen en de noodzaak om te stoppen niet zien. Om te stoppen moet je immers willen."

"Bij deze pubers is het belangrijk om professionele hulp in te roepen om het onderliggende psychische probleem aan te pakken. Mijn tip aan alle ouders is om voorlichting te geven over drugs en alcohol. Vertel je kind wat drugs en alcohol met je doen, vraag waarom je kind gebruikt en maak afspraken over dat gebruik. Sommige ouders zijn misschien bang dat je ze daardoor juist op ideeën brengt, maar die ideeën krijgen ze vanzelf wel."

"Als je kind zo af en toe eens blowt op een feestje, maar verder geen enkele behoefte heeft aan drugs, dan kun je dit beschouwen als gewoon puberaal experimenteergedrag en dat gaat vanzelf weer over."
www.novadic-kentron.nl

Andrea Breebaart, preventiemedewerker/jeugdbehandelaar bij Brijder: "Praat met je puber en laat hem of haar meedenken."

"Voor ouders en opvoeders is het niet eenvoudig als ze geconfronteerd worden met een kind dat drugs gebruikt. Want hoe moet je daarmee omgaan?"

"Ook jongeren kunnen vragen of problemen hebben over drugs en drugsgebruik. Bij Brijder hebben we voor alle problemen en vragen, zowel van ouders als jongeren, een speciaal ontwikkeld aanbod. Want blowen lijkt onschuldig, maar blijkt wel degelijk geestelijk verslavend te zijn. En dat is de schrik van de ouders."

"Jongeren leven in het hier en nu, zien alleen maar de lol van het blowtje. Ouders denken gelijk dat hun kind met blowen zijn toekomst vergooit, en praten met dat schrikbeeld op hun kind in. En dan gaat het mis in de communicatie. Want als een kind één keer per week blowt, of wanneer het op een feestje is, dan is dat niet zo heel erg."

"Na een periode van experimenteren gaan de meeste jongeren verstandig om met alcohol, drugs en gokken. Maar bij een deel van de jongeren lukt dat niet. Zij gebruiken zo veel of zo vaak dat je als ouder merkt dat je kind steeds slechter functioneert. De schoolprestaties verslechteren, er wordt gespijbeld, er is meer ruzie thuis dan 'alleen maar' de puberruzies."

"Andere problemen die ouders signaleren zijn liegen, kleine criminaliteit, verwaarlozing van vrienden. Dan moet je als ouder ingrijpen. Zeker wanneer het jongeren betreft die bijvoorbeeld ADHD hebben en door het blowen rustig worden. Zij hebben hulp en een speciaal programma nodig om te stoppen en een alternatief te vinden voor de cannabis."

"Het belangrijkste is dat je als ouder met je kind in contact blijft. Praat met ze. Breek door het 'gezeik' heen. Je kunt het wel verbieden of ze bepaalde sancties opleggen, maar dat heeft niet het gewenste effect. Zet hun hersenen op 'aan' en laat ze meedenken en meebeslissen over de afspraken die je maakt. Dan kun je je puber daar ook aan houden. En heb je als ouder of puber toch hulp nodig, dan is een afspraak met een van onze medewerkers zo gemaakt."
www.brijder.nl/www.cannabisondercontrole.nl

Paula Ingelse, pedagoog bij Liefdevolle Leiding en Regeltante: "Durf als ouder grenzen te stellen."

"Blijf in gesprek met je kind. Begin daar vroeg mee en niet pas als er al gevaar is. Stel vragen en sta open voor de antwoorden van je kind. Leef je in hun belevingswereld in, maar controleer die niet. Geef je kind vertrouwen. Laat ze meedenken over hun eigen handelen. Maar durf ook grenzen aan te geven. Want hoe vrij je kind of puber ook wil zijn, hij heeft ook behoefte aan structuur."

"Veel ouders hebben zelf ook geblowd, maar vinden dat het toen anders was. En dat is ten dele ook zo. Ging het stickie vroeger de hele kring rond, tegenwoordig roken de kinderen het in hun eentje op. Daarnaast is bijvoorbeeld wiet zoveel zwaarder dan toen. Nog een belangrijk verschil: de leeftijd waarop de jongeren beginnen met blowen, ligt lager dan toen. Onze eigen ouders maakten zich misschien ook wel druk, maar het netwerk was toen veel strakker. Er was meer toezicht, duidelijkere grenzen."

"Ouders sloegen vaak de handen ineen. Als jongere had je toen wel de wens dat je je eigen mening mocht hebben, maar daar werd veel minder aan toegegeven dan nu. De ouders van nu hebben het druk, en zijn op zoek naar harmonie of het perfecte gezin. Vaak kunnen kinderen overal over meepraten, en soms zelfs beslissen. Dan bepalen de kinderen bijvoorbeeld de vakantiebestemming. Leer je kind het belang van grenzen en dat het zich ook soms moet aanpassen. Jij kiest bijvoorbeeld de vakantieplek. Dan kun je best aan je kind vragen wat hij er wil doen en daar rekening mee houden, maar verder niet."

"Dat geldt ook voor je puber. Geef grenzen aan waarbinnen je kind de vrijheid heeft om dingen te ontdekken. Luister als ouder naar je intuïtie en kijk naar je kind. Komt je puber thuis met de mededeling dat hij heeft geblowd, wees dan blij dat hij het vertelt en zeg dat tegen hem. Veroordeel niet, maar vraag hoe het was en wat hij voelde. Praat erover. Ook al gaat je kind te ver, houd contact. Dan is het makkelijker om regels te stellen."
www.liefdevolleleiding.nl/www.regeltante.nl

Trefwoorden: