vrijdag, 3 december 2021

Vitamine D tekort donkere mensen veroorzaker hoge bloeddruk

BAARN - Een hoge bloeddruk komt meer voor bij donkere mensen. Daarbij zijn de gevolgen ervan ook vaker dodelijk. Nieuw onderzoek laat zien dat een  vitamine D tekort een belangrijke rol speelt in het verschil in bloeddruk tussen mensen met een verschillende huidskleur.

De resultaten van het onderzoek aan de University of Rochester Medical Center zijn in lijn met eerdere bevindingen: een laag vitamine D gehalte staat in verband met een hogere bloeddruk. Daarbij komt dat mensen met een donkere huid over het algemeen minder vitamine D produceren.

Puzzelstukje
"Ons onderzoek laat zien dat vitamine D een puzzelstukje is binnen de complexiteit van ras en bloeddruk," vertelt hoofdonderzoeker Kevin Fiscella. De verhoogde bloeddruk bij donkere mensen leidt veel vaker tot hart- en vaatziekten met dodelijk gevolg. "Het slikken van een vitamine D supplement is wellicht een simpele manier om deze ziektegevallen te voorkomen."

Genetische factoren
De meeste vitamine D in ons lichaam wordt geproduceerd door de huid als reactie op zonlicht. Vervolgens wordt deze opgeslagen in de lever. Wereldwijd hebben veel mensen te maken met een vitamine D tekort. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat bepaalde genetische factoren, zoals een donkere huid, de vorming van vitamine D vermindert.

Het onderzoek betrof bijna 2000 donkere en 5000 blanke Amerikanen. Bij 61 procent van de gekleurde deelnemers was sprake van te lage vitamine D levels. Dit was bij slechts 11 procent van de blanken het geval.

Vervolgonderzoek
Hoewel de ontdekking veelbelovend is, verklaart vitamine D niet het hele verschil in bloeddruk. Het is slechts een puzzelstukje. Fiscella: "Ook andere factoren zoals stress, therapietrouw en discriminatie kunnen invloed hebben." Er is nog veel meer onderzoek nodig om dit complexe verschil in zijn geheel te verklaren.

Trefwoorden: