Jongeren willen duurzaam eten

Getty Images

BAARN - Driekwart van de jongeren vindt het prima als het broodje ham in de kantine wordt vervangen door een meer duurzame variant. Het liefst willen ze dat ook hun ouders beter letten op dierenwelzijn en milieu bij het boodschappen doen.

Het onderzoek 'Jongeren over vlees versus vega' peilde de houding van jongeren ten opzichte van vleesconsumptie en duurzaamheidaspecten van eten.

Dieren en milieu
73% van de jongeren vindt het belangrijk dat het vlees dat ze eten komt van dieren die goed behandeld zijn. Verder vindt 43% van de jongeren dat het belangrijk is dat bij de productie van eten rekening is gehouden met het milieu.

Informatie
Ruim de helft wil graag tips krijgen over hoe ze door kleine veranderingen in hun dagelijkse eetgewoonten het milieu en dierenwelzijn kunnen verbeteren.

De jongeren geven ook aan welke informatie ze willen hebben, zoals antwoord op vragen als: Hoe worden dieren geslacht, met of zonder pijn?, Merkt een kip wel of hij binnen of buiten rondloopt?, Hoe krijg je toch eiwitten binnen als je geen vlees eet? en Wat heeft het voor nut als ik minder vlees zou gaan eten?

Onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd onder 546 jongeren tussen de 12 en 18 jaar in opdracht van het Voedingscentrum. De ondervraagden zijn wat betreft woonplaats, opleiding, geslacht en leeftijd een representatieve afspiegeling van Nederlandse jongeren.

Bron 
  • Voedingscentrum