Aanvullende zorgverzekeringen versoberd

Fysiotherapie zit voor een chronische aandoening in de basisverzekering

Getty Images

Aanvullende zorgverzekeringen zijn dit jaar verder versoberd. Hoewel de premies zijn gestegen, vergoeden de verzekeringen minder behandelingen voor bijvoorbeeld de fysiotherapeut en zijn er minder vergoedingen voor de tandarts of alternatieve geneeswijzen.

Dit blijkt uit een inventarisatie van vergelijkingssite Zeker.com. Bij alternatieve geneeswijzen vergoeden verzekeraars vaak een deel van de rekening, bijvoorbeeld tussen de 25 en 45 euro. Een behandeling kost vaak ruim 50 euro. Zeker.com becijfert dat een aanvullende dekking voor alternatieve geneeswijzen pas loont bij meer dan 14 behandelingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie zit voor een chronische aandoening in de basisverzekering. De eerste twintig behandelingen per aandoening zijn voor eigen rekening. Alle overige behandelingen betaalt de verzekering. In de wet is een lijst opgenomen voor welke chronische aandoeningen dit geldt. Alle overige fysiotherapie valt onder de aanvullende verzekering. Bij ONVZ, VvAA en PNOzorg is er medische selectie. De verzekeraar kan acceptatie weigeren. Deze verzekeraars vergoeden maximaal 50 behandelingen. Veel andere verzekeraars vergoeden maximaal 36 behandelingen fysiotherapie maar kennen geen medische selectie. Er zijn op dit moment geen verzekeraars die fysiotherapie onbeperkt vergoeden. Vergeleken met vorig jaar heeft Menzis de dekking voor fysiotherapie het meest teruggeschroefd. In het ExtraVerzorgd 3 pakket is het aantal behandelingen van 32 naar 20 gedaald. De premie voor de verzekering is gelijk gebleven.

Bron: zeker.com

Auteur 
  • Perry van Dijk