Naar de dagbehandeling? Zorgverzekering betaalt vervoer

Vervoer in het basispakket

Getty Images

Vanaf 2021 zit het vervoer naar de dagbehandeling in het basispakket van de zorgverzekering. We zetten de nieuwe regels voor je op een rij.

Vanaf 2021 vergoeden zorgverzekeraars het vervoer voor iedereen die op medische indicatie een dagbehandeling krijgt, zoals kankerpatiënten (chemotherapie), mensen met niet aangeboren hersenletsel of mensen met dementie en nierdialyse patiënten. Is het nodig dat er een begeleider meegaat? Dan krijg je als mantelzorger of begeleider ook een vergoeding voor de reiskosten. Het vervoer naar de dagbehandeling zit vanaf 2021 in het basispakket van de zorgverzekeraars.

Dagbehandeling en dagbesteding

Let op, dagbehandeling is niét hetzelfde als dagbesteding of dagopvang. Bij 'dagbehandeling' is de begeleiding in handen van een multidisciplinair team met gespecialiseerde verzorgenden. Er zijn bijvoorbeeld artsen, specialisten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten of ergotherapeuten bij betrokken. Dat is niet hetzelfde als de dagopvang waar veel mensen met dementie die nog thuis wonen één of meerdere keren per week naartoe gaan. Die dagopvang geef structuur aan de dag en biedt vooral voor ontspanning. De nadruk ligt op samen koffie drinken, de krant lezen, eten en spelletjes doen en af en toe een gezamenlijk uitstapje maken.

Wie wel en wie niet?

Voor wie een indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) voor bijvoorbeeld verpleeghuiszorg, verandert er niets. Het zorgkantoor betaalt de vergoeding en blijft dat doen.

Voor degenen zonder Wlz-indicatie verandert er wél wat. Vanaf 2021 zit het vervoer in het basispakket van de zorgverkering. De dagbehandeling valt dan onder ‘geneeskundige zorg specifieke patiëntengroepen’. Het vervoer wordt onderdeel van het ‘zittend ziekenvervoer’.

Een verklaring van een arts is niet nodig, de zorgverzekeraar beoordeelt je situatie in overleg met jezelf.

Wat wordt vergoed?

De kosten voor een taxi of openbaar vervoer worden dan volledig vergoed. Tenzij je méér dan 200 kilometer heen en 200 kilometer terug moet reizen. Maar je betaalt wel je eigen risico én je betaald een eigen bijdrage. In 2021 is die eigen bijdrage een bedrag van 108 euro voor het hele jaar.

Hoe regel ik het?

Je moet van je zorgverzekeraar toestemming krijgen voor gratis ‘zittend vervoer’. Dat gebeurt door middel van een machtiging. Bel met je zorgverzekeraar of kijk op de betreffende website, hoe je die machtiging kunt regelen. De zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt met vervoersbedrijven. Het is handig om door die bedrijven dan ook het vervoer te laten regelen.

Vergoedingen voor mantelzorgers

Zorgverzekeraars vergoeden kosten van mantelzorgers. Dat kunnen bijvoorbeeld de kosten van een mantelzorgmakelaar zijn, maar ook voor een logeerhuis, een cursus of vervangende mantelzorg. Een overzicht van zorgverzekeraars en wat ze bieden, vind je hier.

Auteur