Welke hulpmiddelen krijg ik vergoed en uit welke regeling?

Getty Images

Voor een aantal hulpmiddelen heb je recht op een vergoeding. Lees hier via welke regelgevingen je mogelijk een vergoeding krijgt.

Welke regelgevingen zijn er?

In Nederland kennen we verschillende wetten en regelingen om hulpmiddelen is opgenomen in de volgende wetten/regelingen:

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- Wet langdurige zorg (Wlz)
- Zorgverzekeringswet (Zvw)
- Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en Participatiewet

Of een hulpmiddel wordt vergoed, bepaalt de uitvoerende instantie, zoals een gemeente of zorgverzekeraar. Ook als er een vergoeding is moet je soms een deel zelf betalen. Dat ligt aan de instantie, de regeling, eventuele aanvullende verzekeringen en je eigen financiële situatie. Of een hulpmiddel vergoed wordt, verschilt dus per persoon.

Welke regelgeving geldt voor mij?

Wel kan je erachter komen vanuit welke wet of regelgeving jouw hulpmiddel vergoed zou kunnen worden. Een overzicht van de hulpmiddelen per regelgeving.

Wmo: voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen
Hulpmiddelen die nodig zijn voor de zelfredzaamheid, het huishouden en mobiliteit/beweging in en om de woning. Of je deze vergoed krijgt, bepaalt de gemeente. Het gaat dan om de volgende hulpmiddelen:

• aanpassen vervoer (auto of fiets)
• aanpassen woning (bijv. traplift)
• rolstoel
• scootmobiel

Wlz: voor mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben
De volgende hulpmiddelen worden wellicht vergoed vanuit deze regelgeving:

• een rolstoel en de daarbij behorende voor de verzekerde noodzakelijke aanpassingen,
• een aan de aandoening, beperking of handicap van de verzekerde aangepaste scootmobiel
• een aan de aandoening, beperking of handicap van de verzekerde aangepaste niet algemeen gebruikelijke fiets.

Zwv: aankloppen bij de verzekeraar
Sommige hulpmiddelen worden regelmatig uit het basispakket van je ziektenkostenverzekering vergoed. Een vergoeding geldt wellicht voor:

• hulpmiddelen voor ademhaling
• compensatie van spraakbeperkingen
• hulpmiddelen bij diabetes
• hulpmiddelen voor het bewegingssysteem
• hulpmiddelen bij bewustzijnsstoornissen
• prothesen en pruiken
• schoenvoorzieningen
• hulpmiddelen voor verzorging en verpleging op bed
• verzorging- en verbandmiddelen
• visuele hulpmiddelen
• voedingshulpmiddelen

De zorgpolis geeft aan waar en onder welke voorwaarden een bepaald hulpmiddel verkrijgbaar is. Er kan ook om een eigen bijdrage worden gevraagd. Voordat er een hulpmiddel aangeschaft wordt, moet er eerst toestemming gevraagd worden aan de zorgverzekeraar.

Eenvoudige loophulpmiddelen, zoals rollators, krukken en looprekken, zitten niet (meer) in het basispakket van de zorgverzekering. Wel kan het zijn dat je een aanvullende verzekering hebt afgesloten voor dit soort hulpmiddelen. Dat kan je zelf nagaan bij jouw verzekeraar. Er zijn zorgverzekeraars die een vergoeding bieden voor hulpmiddelen waarvoor je een eigen bijdrage betaalt: een overzicht.

WIA/Participatiewet: hulpmiddelen voor werk of studie

• computeraanpassingen
• houding-ondersteunende stoel
• verstelbaar bureau
• auto-aanpassingen
• orthopedische werkschoenen

Meer informatie over eventueel vergoede hulpmiddelen vanuit de WIA vind je op uwv.nl. Lees meer over de Participatiewet op regelhulp.nl.