Zorgverzekeringen 2018: ga je er op voor- of achteruit?

Basispakket 2018 uitgebreid

Getty Images

In 2018 vinden er veranderingen plaats in het eigen risico, de nominale zorgpremie, de zorgtoeslag en de inkomensafhankelijke bijdrage. Ook het basispakket wordt op een aantal punten gewijzigd. Ga je er op voor- of achteruit komend jaar?

Eerst het slechte nieuws: in 2018 ben je waarschijnlijk meer kwijt aan je zorgverzekering. Het eigen risico blijft volgend jaar 385 euro. In de Miljoenennota was 400 euro afgesproken, maar de partijen aan de formatietafel hebben anders besloten. De beslissing om het eigen risico niet met 15 euro te verhogen, heeft wel gevolgen voor de zorgpremie. Die zal gemiddeld met 10 euro per jaar stijgen (83 cent per maand). De verhoging komt boven op de eerdere stijging van 6 euro per maand. Ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor zowel werknemers, als zelfstandigen en gepensioneerden gaat omhoog. Daar tegenover staat dat de zorgtoeslag stijgt voor de laagste inkomens, zij krijgen er tot 131 euro zorgtoeslag per persoon bij. Voor meerpersoonshuishoudens is dat zelfs 194 euro op jaarbasis. Aan de basisverzekering wordt een aantal behandelingen en medicijnen toegevoegd, dus ook dat is goed nieuws.

Besparen op eigen risico


Op dat eigen risico kun je trouwens wel besparen als je zorgt voor inzicht in de kosten van je behandelingen. Zelfs als jouw zorgverzekering een ruime keuze biedt aan gecontracteerde zorg, kan het verstandig zijn deze zorgaanbieders goed te vergelijken. De behandelkosten voor bijvoorbeeld een echo, bloedonderzoek of CT-scan, lopen per ziekenhuis en per verzekeraar flink uit elkaar. De eerste 384 euro betaal je door je eigen risico zelf, dus het loont om te verkennen welke zorgverlener wát rekent. Dat kan toch flink schelen op je eigen risico, maar ook als je zelf de factuur krijgt omdat de zorgverzekeraar niet de hele rekening oppakt.

[ITEMADVERTORIAL]

Wat zit er al in het basispakket en wat komt erbij?

De basisverzekering wordt in 2018 dus op een aantal punten uitgebreid of gewijzigd. Deze veranderingen zijn eigenlijk volledig in het voordeel van de verzekerde:

 • 12 behandelingen fysiotherapie/oefentherapie voor patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten.
 • Vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologiepatiënten die behandeld worden met immuuntherapie.
 • Vergoeding voor verzorging aan minderjarigen (zoals hulp bij wassen en innemen medicatie) die samenhangt met geneeskundige zorg.
 • Nieuwe geneesmiddelen, bijvoorbeeld ter behandelingen van borstkanker, darmverstoppingen en hepatitis C.

Vitamine D en paracetamol blijven

Vitamines, mineralen en paracetamol 1000 gram blijven in het basispakket van de zorgverzekering. Het voorstel om deze verstrekkingen niet meer te vergoeden, is geschrapt. Verder is bekend dat de subsidieregeling voor de NIPT doorloopt tot begin 2019. Vanaf dat moment wordt tevens bepaald of de NIPT wordt opgenomen in het basispakket.

Verder in het basispakket 2018:

Het basispakket 2018 dekt verder - net als in 2017 - de kosten voor bijvoorbeeld de zorg van de huisarts, ziekenhuis of ambulancedienst. De kosten van zorg door anderen dan je huisarts vallen hierbij onder het eigen risico. Het basispakket omvat alle noodzakelijke zorg zoals:

 • Huisartsenbezoek.
 • Verblijf in het ziekenhuis.
 • IVF-behandelingen, maximaal 3 behandelingen.
 • Kraamzorg.
 • Bijzondere tandheelkundige zorg (gespecialiseerd).
 • Anticonceptie tot 21 jaar.
 • Dieetvoorlichting, maximaal 3 uur per jaar.
 • Dieetpreparaten.
 • Ergotherapie, maximaal 10 uur per jaar.
 • Erfelijkheidsonderzoek.
 • Fysiotherapie, tot 18 jaar (na toestemming) en vanaf 18 jaar bij chronische aandoeningen vanaf de 21e behandeling.
 • Logopedie.
 • Wijkverpleging.
 • Plastische chirurgie, op medische indicatie.
 • Psychologische zorg bij GGZ.
 • Stoppen met Roken programma’s.
 • Ziekenvervoer.
Auteur 
 • Franca van Dalen