Longemfyseem

Getty Images

Bij emfyseem worden de longblaasjes verwoest. Dit veroorzaakt kortademigheid.

Bij emfyseem worden de longblaasjes verwoest. Dit veroorzaakt kortademigheid.

Bij normale ademhaling gaat er lucht via de neus en de luchtpijp naar steeds kleiner wordende luchtwegen, de bronchiën. De bronchiën splitsen zich in bronchioli en uiteindelijk in kleine trosjes dunne, tere zakjes, de longblaasjes; medische benaming: alveoli. In de longblaasjes wordt de koolstofdioxide in het bloed vervangen door zuurstof.

Door het inademen van giftige dampen, bijvoorbeeld bestanddelen van sigarettenrook, kan zich emfyseem ontwikkelen, een onherstelbare aandoening waarbij de longfunctie gevaar loopt.

Emfyseem verwoest de longblaasjes. Naarmate de longen minder elastisch worden, scheuren de longblaasjes, waardoor grotere luchtkamers ontstaan. Daardoor neemt het oppervlak dat nodig is voor de opname van zuurstof en de afvoer van koolstofdioxide, af. Dit veroorzaakt kortademigheid, die geleidelijk verslechtert en waardoor de longen en het hart uiteindelijk schade oplopen.

Auteur