zondag, 14 augustus 2022

Bij overgewicht is er andere hersenactiviteit

MAASTRICHT - De hersenactiviteit van mensen met overgewicht verschilt duidelijk van degenen met een gezond gewicht als ze foto’s van voedsel te zien krijgen, zowel voor als na het eten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht.

Een onderzoeksgroep onder leiding van dr. Mieke toonde het verschil in hersenactiviteit aan via MRI-onderzoek. Ze bestudeerden veertig gezonde mannen en vrouwen met een BMI tussen de 20 en 35. Een BMI tot 25 werd beschouwd als gezond gewicht, de rest als overgewicht.

​Nacht vasten
De deelnemers aten een nacht niets en kregen daarna een standaard ontbijt. Ze werden na de nacht vasten en na het ontbijt geobserveerd. Ook kregen ze foto’s te zien van voedsel en andere dingen. Door middel van MRI werd hun hersenactiviteit bekeken. Hierbij werd gekeken naar verschillende gebieden in het brein die gerelateerd zijn aan de belonende waarde van voeding.

​Hersenactiviteit
De activiteit in de meeste hersencentra die te maken hebben met de belonende waarde van voeding, bleek bij alle proefpersonen lager na het eten van het ontbijt dan tijdens de gevaste toestand. Maar tijdens het vasten was de activiteit in de anterior cingulate cortex meer uitgesproken bij de zware proefpersonen dan bij de anderen. Dit duidt op een sterke anticipatie op beloning.

​Niet stoppen met eten
Deze trend keerde zich om na het eten van het ontbijt; dan was de signalering van beheersing in de prefrontale cortex lager in de groep met overgewicht, wat duidt op het uitblijven van een beslissing bij deze groep om te stoppen met eten. Mensen met overgewicht hebben dus meer risico op overeten omdat ze gevoeliger zijn voor voedselgerelateerde prikkels als ze honger hebben én het feit dat ze minder goed kunnen beslissen om te stoppen met eten als ze voldaan zijn.

De onderzoeksresultaten verschijnen in The American Journal of Clinical Nutrition.