Zwemmen in 'het nieuwe normaal'

Baantjes trekken in coronatijden

Getty Images

Langzaam gaat Nederland weer van het slot, na de intelligente lockdown. Maar dat betekent niet dat alle regels de deur uit mogen, want het coronavirus is nog niet helemaal weg. Hoe zit dat met bijvoorbeeld zwemmen? Kun je gewoon baantjes trekken? En douchen in het zwembad, kan dat weer?

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens. Buiten het lichaam kan het virus maar korte tijd overleven. Het kan zich dan niet meer vermenigvuldigen en je kunt er dan ook niet ziek van worden. De rol van water bij de verspreiding lijkt minimaal. Er is tot dusverre geen bewijs dat het virus zich verspreidt via water en de WHO bevestigt dit. Vandaar dat de zwembaden inmiddels weer open zijn, wel met verhoogde chloorwaarden in het water. Baantjes trekken kan dus weer, mits je je aan de hygiëneregels houdt. Welke zijn dat?

Vóór je bezoek

Toen de zwembaden in beperkte mate open gingen, moest je thuis je zwemkleding aantrekken. Dat is niet meer nodig. wel wordt gevraagd voor het zwemmen even thuis naar het toilet te gaan. De toiletten in de zwembaden zijn wel weer vrij toegankelijk, maar het gebruik ervan wordt ontmoedigd. De toiletten worden minimaal een keer per dag schoongemaakt. Uiteraard  is het wel de bedoeling dat je je handen goed wast als je wel naar het toilet gaat.

Moet je reserveren?

Moest je in het begin van de open stelling nog reserveren, nu hoeft dat niet meer (behalve voor groepslessen met een maximum aan deeldnemers). In het zwembad zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing wordt dusdanig bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen. Ieder zwembad bewaakt het aantal aanwezige bezoekers zodanig dat de 1,5m afstand niet in het geding komt. Indien het zwembad ruimte biedt aan meer dan 100 bezoekers (exclusief personeel) binnen of meer dan 250 bezoekers (exclusief personeel) buiten (en binnen gecombineerd) dan is een gezondheidscheck verplicht.

Hoe zit het met die 1,5 meter?

Zolang je in het water baantjes trekt of met een les bezig bent, geldt dat er geen afstand meer hoeft te worden gehouden, hoewel het niet de bedoeling is elkaar actief op te zoeken of te benaderen. Ook mag je gewoon andere zwemmers inhalen. Ook voor actieve lessen als aqua fitness, bootcamp, floating, aqua balance en contactsporten geldt dat er geen afstand meer hoeft te worden gehouden zolang je in het water bezig bent. Buiten het water gelden de 1,5 meter regels wel voor volwassenen onderling en voor 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen.

De kleedruimtes en de douches

De kleedkamers in zwembaden mogen dus inmiddels weer gebruikt worden, mits de routing en de 1,5 meter regel dit toelaten. Ook kleine kleedhokjes mogen weer gebruikt worden. De kleedruimtes worden niet na elk gebruik gedesinfecteerd. Afhankelijk van de bezoekfrequentie wordt er wel een passend schoonmaakregime gehanteerd. Ook de douches mogen weer gebruikt worden. Blijf wel rekening houden met de 1,5 meter regel. Ieder zwembad bepaalt zelf waar kleding en schoenen na het omkleden worden neergelegd. Lockers en opbergruimten worden na gebruik wél gedesinfecteerd. Na het zwemmen dien je je zo snel mogelijk om te kleden en het zwembad te verlaten.

Hoe zit het met de bubbelbaden?

Voor de bubbelbaden is het advies om deze voorlopig nog niet te gebruiken. Bubbelbaden produceren, net als bij niezen, kleine druppeltjes in de lucht, aerosolen.

Mogen ouders weer mee?

Ouders of verzorgenden mogen weer aanwezig zijn bij hun kinderen, bijvoorbeeld in het pierenbad of de waterspeelplaats. Wel dienen zij altijd 1,5 meter afstand te houden tot andere volwassenen.Per kind is één ouder/verzorger uit hetzelfde huishouden toegestaan. De inrichting voor het omkleden van ouders/verzorgers en kinderen is zo gemaakt dat iedereen afstand kan houden. Indien de lokale situatie dit vereist zal gefaseerd omgekleed worden. Als je een aankleedkussen wil gebruiken, moet je zelf een handdoek meenemen om er overheen te leggen. Kinderen met zwemluiers mogen enkel in het pierenbad of de waterspeelplaats, maar dat was voor de coronacrisis ook al zo. Zingen of schreeuwen is overigens niet toegestaan.

Hoe zit het met ballen en ander spelmateriaal?

Materialen kunnen gewoon gebruikt worden in het zwembad. Door onderdompeling in chloorwater wordt het actieve virus binnen enkele minuten voldoende inactief gemaakt. Om het chloor afdoende tijd te geven het virus af te breken is het raadzaam zo min mogelijk materialen als plankjes direct door te geven.

Het advies is om tussen de lessen door de materialen onder te dompelen in water en enkele minuten te laten drogen. Een bal komt continu in aanraking met chloorwater en wordt daarom gedesinfecteerd. Er is dan ook geen belemmering om over te gooien of op doel te schieten.

Zwemlessen

Ook de zwemlessen zijn weer van start gegaan. De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter van de kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen, bij voorkeur vanaf de kant. Bij kinderen tot en met 12 jaar is geen afstandsbeperking van kracht.

Algemene regels

 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet.
 • Ook jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Tijdens specifieke activiteiten in het water met een instructeur zijn afwijkingen hierop mogelijk.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.
 • Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
 • Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum.
 • Betaal bij voorkeur met pin of contactloos (pin of mobiel).
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
 • Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
 • Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan.

Let op: check voor alle actuele adviezen rondom het coronavirus de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Auteur 
 • Franca van Dalen