Stijging aantal diabetespatiënten in Nederland

Getty Images

DEN HAAG - Van alle Nederlanders heeft 4 procent suikerziekte. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat is ruim 1 procent meer dan in de periode 2001/2002. Deze toename hangt samen met de vergrijzing van de bevolking en het gestegen aandeel mensen met ernstig overgewicht. Suikerziekte (diabetes) komt meer voor bij ouderen en mensen met obesitas.

Insuline
Ook is er een toename door het actievere opsporingsbeleid van huisartsen en is er een grotere alertheid bij mensen door voorlichtingscampagnes. Van de suikerziektepatiënten gebruikt ruim 1 op de 5 insuline vanaf kort na de constatering van de ziekte.

Onder niet-westerse allochtonen komt suikerziekte vaker voor dan onder autochtonen. Het meest komt de ziekte voor bij Surinamers, Antillianen, Arubanen, Turken en Marokkanen. Waarom sommige groepen niet-westerse allochtonen vaker aan suikerziekte lijden, is niet exact aan te geven.

850.000 Nederlanders hebben diabetes. Zo'n 90 procent daarvan heeft type 2-diabetes.

 

Auteur 
Bron 
  • CBS