donderdag, 7 juli 2022

Uitdroging achter het stuur net zo gevaarlijk als rijden onder invloed

Ook als je onderweg bent, moet je niet vergeten voldoende te drinken. Uitdroging achter het stuur blijkt namelijk hetzelfde effect op de rijvaardigheid te hebben als dronkenschap. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Loughborough.

Het Britse instituut voerde jarenlang onderzoek uit naar de effecten van een vochttekort op het autorijden. Zelfs een milde vorm van uitdroging is al gevaarlijk: het heeft hetzelfde effect als rijden met vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol op.

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van simulatoren, waarin proefpersonen verschillende verkeerssituaties voorgelegd kregen. Na een periode zonder vochtinname verdubbelde het aantal gevaarlijke verkeerssituaties door toedoen van de ‘bestuurder’.

Volgens Ron Maughan, hoogleraar Sport aan de Universiteit van Loughborough en voorzitter van de Science Advisory Board van het European Hydration Institute kijkt men in de wetenschap en bij verkeersovertredingen meestal alleen naar rijden onder invloed van drank of drugs. Uitdroging wordt vaak vergeten, terwijl dat dus net zo gevaarlijk blijkt te zijn.

Een van de meest gemaakte fouten van de proefpersonen in de simulator was zwalken over de weg, waarna de auto naast de rijbaan terechtkwam. Ook remden ze veelal te laat.

Voorkoming

Vooral tijdens een langere autorit – bijvoorbeeld naar je vakantieadres – kan het risico op uitdroging opspelen. Toch is dit risico gemakkelijk te verkleinen, bijvoorbeeld door voor vertrek een of meer glazen water te drinken. Let er hierbij wel op dat water het beste helpt tegen uitdroging. Andere dranken vergroten juist de kans op uitdroging, bijvoorbeeld koffie en dranken met veel (toegevoegde) suikers.

Herkenning

Let tijdens het rijden goed op de symptomen van uitdrogingen. Natuurlijk zijn een droge mond en een dorstig gevoel symptomen van uitdroging, maar de onderzoekers waarschuwen dat dit vaak de laatste signalen zijn en dat de uitdroging al verder gevorderd is. Andere symptomen zijn:

  • Hoofdpijn
  • Honger
  • Vermoeidheid
  • Slaperigheid
  • Donkere urine
  • Droge huid
  • Slechte adem
  • Slechte concentratie
  • Spierkrampen
  • Donkere kringen onder de ogen
Bron(nen):