woensdag, 28 september 2022

Autisten overweldigd door sociale signalen

Onderzoek in Utrecht heeft uitgewezen dat autisten wel degelijke sociale signalen kunnen begrijpen. Alleen letten ze vaak te veel op de details.

Autisten kunnen onder de juiste omstandigheden prima emotionele informatie uit gezichten halen. Het gaat echter vaak fout omdat ze hun aandacht niet goed kunnen focussen. Hierdoor raken ze sneller afgeleid door onbelangrijke signalen. Door deze 'ruis' is het lastig voor autisten het gehele plaatje te verwerken.

Promovendi Myriam Vandenbroucke en Maurice Magnee onderzochten dertig hoogopgeleide jongeren met autisme tussen de 16 en de 28 jaar. De onderzoekers kwamen ook tot de ontdekking dat autisten emoties uit gezichten soms juist sterker ervaren dan gezonde mensen. Dit komt misschien omdat ze meer oog hebben voor details en ze dus ook heftiger ervaren.

Volgens de onderzoekers is er met de verbindingen in de hersenen niks mis bij autisten. Ze kunnen dan ook wel degelijk emotionele informatie verwerken. Autisten blijken ook geïnteresseerd in sociale informatie, maar hebben dus grote moeite met de waarneming. Voorheen werd aangenomen dat autisten de signalen überhaupt niet zagen.

Trefwoorden:
Bron(nen):