CliniClowns krijgt een zusje voor dementerenden

Getty Images

BAARN - Op 21 september, Wereld Alzheimer Dag, krijgt Stichting CliniClowns Nederland een zusje.  Zij, Stichting CareClowns Nederland, gaat zich inzetten voor ouderen met dementie in zorginstellingen.

Onder het motto 'lachen is leven' brengen CareClowns een moment van geluk in het doorgaans eenzame bestaan van dementerenden.

235.000 ouderen
Een op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Op dit moment zijn er 235.000 ouderen met dementie. Door de dubbele vergrijzing zal dit aantal stijgen tot ruim 500.000 in 2050. Ongeveer 30 procent van de mensen met dementie leeft in een verpleeg- of verzorgingstehuis.

Eenzaamheid
De eenzaamheid bij deze mensen is hoog. Niet alleen omdat ze soms lastig te bereiken zijn, maar ook omdat vele bewoners weinig of geen bezoek ontvangen en het zorgpersoneel onder hoge tijdsdruk staat. CareClowns brengen deze 'vergeten' groep Nederlanders een moment van geluk. 

Onbevangen contact
Hans Geels, directeur Stichting CliniClowns Nederland en Stichting CareClowns Nederland: "Stichting CliniClowns is heel blij met deze gezinsuitbreiding. De kennis, ervaring en het effect van ons werk, zijn heel goed af te stemmen op ouderen met dementie. Net als CliniClowns maken CareClowns onbevangen contact met de mens achter de zieke en gaan ze mee in hun belevingswereld. CliniClowns richten zich op kinderen, CareClowns op ouderen met dementie. Zij verlichten niet alleen de eenzaamheid in het moment, maar hebben ook op langere termijn een positief effect op het welzijn van ouderen met dementie." 

Stichting CareClowns Nederland stelt zich ten doel alle dementerende ouderen in zorginstellingen een bezoek te kunnen brengen. Op dit moment wordt een bezoek nog betaald door de zorginstellingen zelf. Stichting CareClowns wil echter liever geen aanspraak maken op de beperkte en onder druk staande budgetten in de zorg. Zij is dus hard op zoek naar sponsors en donateurs. 

Auteur 
  • Franca van Dalen
Bron 
  • GezondheidsNet.nl