maandag, 23 september 2019

Verband tussen schizofrenie en epilepsie ontdekt

BAARN - Er is een sterk verband tussen schizofrenie en epilepsie. Heb je de ene aandoening, dan is de kans groter dat je ook de andere ontwikkelt.

Onderzoekers volgden tussen 1999 en 2008 ruim 16.000 patiënten met epilepsie en schizofrenie. Ze vergeleken deze groepen met een controlegroep bestaand uit gezonde mensen van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht.

Meer nieuwe gevallen
Uit de resultaten bleek dat de incidentie, het aantal nieuwe gevallen, van epilepsie 6,99 per duizend personen per jaar was. In de controlegroep was dit 1,19. Mensen met schizofrenie krijgen dus zes keer zo vaak epilepsie als gezonde mensen.

Vaker bij mannen
De incidentie van schizofrenie bij epilepsiepatiënten was 3,53 en bij de controlegroep 0,46 per duizend personen per jaar. Bij epilepsie-patiënten ontstond dus acht keer zo vaak schizofrenie als bij gezonde mensen. Schizofrenie kwam bovendien vaker voor bij mannen met epilepsie dan bij vrouwen met dezelfde aandoening.

Tweerichtingsverband
"Ons onderzoek toont een sterk tweerichtingsverband aan tussen schizofrenie en epilepsie. Mogelijk ontstaan beide aandoeningen door dezelfde oorzaken, zoals genetische gevoeligheid of omgevingsfactoren.", aldus dr. I-Ching Chou van China Medical University.

Bron(nen):