De zorg knelt in zijn jasje

Zorginstituut Nederland trekt aan de bel

Getty Images

Als we niets doen, moet over 40 jaar 1 op de 3 mensen in de zorg moet werken om iedereen te kunnen helpen. Nu is dat nog 1 op de 7. Ondertussen stijgen de zorgkosten tot gevaarlijke hoogte. Alle reden om nu het tij te keren, aldus het Zorginstituut Nederland. Anders kan straks niet iedereen meer geholpen worden.

Het Zorginstituut Nederland trekt aan de bel, als verantwoordelijke voor de samenstelling van het basispakket. Dat is de zorg die de zorgverzekeraar in ieder geval moet vergoeden in Nederland. Het basispakket dekt bijvoorbeeld de kosten voor huisarts, apotheek of ziekenhuis. Het grootste deel van de zorg dus, vandaar dat het Zorginstituut het probleem al aan ziet komen. Want omdat de bevolking vergrijst, zijn er steeds meer mensen die zorg nodig hebben en minder mensen die het kunnen leveren en betalen. Dat is een van de redenen dat de zorg in zijn jasje knelt.

Gezonder leven

Maar wat is dan de oplossing – hoe keren we het tij? Dat is nog niet zo makkelijk. Het Zorginstituut heeft het aan 2000 mensen gevraagd. Daaruit blijkt dat 70 procent vindt dat de zorg op de schop moet. De organisatie moet anders. Ook vindt een meerderheid dat het voorkomen van ziekten hoger op de agenda mag komen, door mensen te stimuleren om gezonder te gaan leven. 40 procent gaat zelfs zo ver dat de ongezond levende burgers meer mogen opdraaien voor de zorgkosten door een hogere premie te betalen. Onder de hashtag #dezorgvanmorgen wil het instituut deze discussie verder op gang brengen.

Pijnlijke keuzes

Zelf vindt het Zorginstituut het 'gezonder leven' ook een belangrijke oplossing, maar dat zal niet genoeg zijn. Daarnaast moeten er ook andere oplossingen komen. Er zullen bijvoorbeeld minder behandelingen plaats gaan vinden. Hierbij wordt bij voorkeur gekozen voor behandelingen die toch niet zo nuttig of nodig zijn. Dit soort keuzes heet ‘passende zorg’. Bij het zien van de voorbeelden wordt duidelijk dat er inderdaad lastige keuzes gemaakt moeten worden. Bij prostaatkanker krijgt bijvoorbeeld nog 41procent van de mannen in zijn laatste 3 levensmaanden nog een zware behandeling. Achteraf gezien was die behandeling niet zinvol, want de levensduur is niet verlengd en de behandeling is erg zwaar. Het is beter als deze mensen in hun laatste levensfase een goede behandeling tegen pijn en ongemak aan huis krijgen, aldus het Zorginstituut. Voor de beschikbare zorg en voor de mensen zelf. Er worden nu meer voorbeelden uitgewerkt van passende zorg.

 

Auteur 
  • Heleen Croonen
Bron 
  • Zorginstituut Nederland