Griep in Nederland

Mexicaanse griep gewoon seizoensgriep

Getty Images

In de winter circuleren altijd griepvirussen in Nederland. Dat wordt op verschillende manieren in de gaten gehouden. Als er twee weken achtereen meer dan 51 per 100.000 mensen griepachtige klachten heeft, spreken we in Nederland officieel van een griepepidemie.

In Nederland circuleren op dit moment twee typen griepvirussen. Het gaat nu om het griepvirus A(H1N1) 2009 (voorheen bekend als Mexicaanse griep) en om een type B griepvirus.

In het jaar 2009 was er sprake van een bijzondere situatie, omdat er een nieuw griepvirus circuleerde dat fundamenteel afweek van de bekende griepvirussen. Daarom kreeg dit type griep een eigen naam (Mexicaanse griep). Dit jaar wordt de Mexicaanse griep gezien als een seizoensgriepvirus.

Gegevens griep

Opname in het ziekenhuis en overlijden ten gevolge van de A(H1N1) 2009 griep is nog steeds meldingsplichtig. Het griepvirus B en andere seizoensgriepvirussen, zoals A(H3N2), zijn niet meldingsplichtig.

Vanwege deze meldingsplicht heeft het RIVM alleen gegevens over het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen door A(H1N1) 2009 griep. Dit overzicht geeft dus een onderrapportage van de griepsituatie in Nederland.

Ten eerste ontbreken gegevens voor andere grieptypes, en ten tweede wordt lang niet bij alle opnames en sterftegevallen onderzoek naar het voorkomen van griep gedaan.

De leeftijdsverdeling van mensen die vanwege de A(H1N1) 2009 griep in het ziekenhuis zijn opgenomen, is vergelijkbaar met het beeld in het seizoen 2009-2010. Ook in jongere leeftijdsgroepen worden relatief veel ziekenhuisopnames gezien.

Buitenland

Het beeld in Nederland wijkt op dit moment niet in belangrijke mate af van het beeld in andere Europese landen. Wel is in enkele landen, waaronder België, op basis van de daar geldende criteria, nu al sprake van een griepepidemie.

Noot van de redactie:

Update: hoe zit het nu met de Mexicaanse griep?
De Mexicaanse griep, officieel Nieuwe Influenza A (H1N1),is een griepvirus dat in 2009 en 2010 een pandemie veroorzaakte. Het virus behoort tot een nieuwe stam van het H1N1-varkensgriepvirus en had zijn oorsprong in Mexico. Er worden ook enkele andere namen gehanteerd, waaronder (nieuwe) influenza A (H1N1) en (vooral in de eerste dagen na de uitbraak) varkensgriep.

Achteraf gezien was het in zowel 2009 als 2010 ondanks de aanwezigheid van het Mexicaanse griep virus juist een zeer mild griepseizoen met het laagste aantal griepdoden in jaren. Wereldwijd overlijden er jaarlijks tussen de 250.000 en 500.000 mensen aan de 'normale griep'.

Het RIVM beschouwt de Mexicaanse griep (Nieuwe Influenza A (H1N1)) tegenwoordig als 'gewone griep', vanwege het relatief milde verloop. De slachtoffers van de Mexicaanse griep zijn doorgaans ouderen, zeer jonge kinderen en mensen met een zwakke gezondheid. De ziekte is daarmee niet gevaarlijker dan de seizoensgriep, het virus kan echter dieper in de luchtwegen doordringen. Dit vergroot mogelijk de kans op een longontsteking.

Meer informatie over griep vind je in onze griep-special.

Auteur 
Bron 
  • RIVM