dinsdag, 24 mei 2022

Bloeddruk, suiker, cholesterol

Het vitale trio

Een hoge bloeddruk, een te hoge suikerspiegel en een teveel aan cholesterol kunnen hart- en vaatziekten veroorzaken, zeker bij rokers. Een jaarlijkse check-up is niet gewoon wenselijk, maar absoluut noodzakelijk.

Je bloeddruk

De bloeddruk is de druk van het bloed in de slagaders, die de organen van zuurstof en voedingsstoffen voorzien. Om het hart niet nodeloos te vermoeien, mag de bloeddruk niet hoger liggen dan 14/9 (dit wanneer hij in centimeter kwik wordt uitgedrukt, vaak gebeurt dat in millimeter – in dat geval dus 140/90). Bij hogere waarden spreekt men van arteriële hypertensie.

Je bloeddruk geregeld (laten) meten is belangrijk omdat hypertensie vaak geen duidelijke symptomen veroorzaakt. 40 procent van de patiënten weet niet eens dat zijn bloeddruk verhoogd is. Om de druk te doen dalen, schrijft de arts medicatie voor. Het is ook verstandig het gewicht onder controle te houden en geregeld te sporten.

De arteriële bloeddruk kun je het beste zittend of liggend meten en na 5 tot 10 minuten rust. Om te kunnen spreken over arteriële hypertensie, moeten de waarden bij drie verschillende metingen verhoogd zijn. De arts meet twee waarden en berekent dan eventueel de gemiddelde bloeddruk.

Je bloedsuikerspiegel

Dit is het gehalte aan suiker (glucose) in het bloed, uitgedrukt in gram per liter (g/l) of in milligram per deciliter (mg/dl). De bloedsuikerspiegel wordt gemeten in nuchtere toestand. De insuline die de pancreas afscheidt, is een van de hormonen die de bloedsuikerspiegel regelen.

Een te hoge bloedsuikerspiegel werkt ouderdomsdiabetes in de hand. Geschat wordt dat ruim 10 procent van de volwassen Europese bevolking diabetes heeft en het risico neemt toe vanaf 45 jaar, met name bij mensen met overgewicht, een zittend bestaan of een familiale voorgeschiedenis.

Diabetes kan jarenlang onopgemerkt blijven tot er plotseling symptomen opduiken (dorst, plasdrang, vermoeidheid, trage wondgenezing,...).

Dat diabetes vroegtijdig opgespoord wordt, is zeer belangrijk voor het verloop van de ziekte. De arts zal de patiënt eerst aanraden om zijn eetgewoontes te wijzigen en te vermageren. Volstaat dat niet, dan zal hij specifieke medicatie voorschrijven.

Je cholesterol-gehalte

Iedereen heeft cholesterol in zijn bloed, maar een teveel aan LDL-cholesterol is gevaarlijk omdat dit 'slechte' cholesterol ongemerkt aan de wanden van de slagaders blijft kleven. Wanneer een slagader volledig verstopt raakt, treden de eerste symptomen op, vaak in de vorm van een beroerte.

Standaard vermelden de resultaten van een bloedonderzoek enkel het totale cholesterolgehalte – d.w.z. de som van het gehalte aan gezonde cholesterol (HDL) en aan slechte cholesterol (LDL). De arts kan vragen de totale cholesterolwaarde uit te splitsen, zodat hij een eventueel teveel aan LDL en een tekort aan HDL kan detecteren.

Bron(nen):