donderdag, 7 juli 2022

Hartkloppingen bij kinderen

Snel of onregelmatig hartritme

Jonge kinderen kunnen maar moeilijk aangeven of zij iets aan hun hart voelen. Baby’s en peuters kunnen een ritmestoornis hebben en daar niet of nauwelijks op reageren. Pas bij een langdurig afwijkend ritme zullen zij zich niet lekker voelen.

Als je kind hartkloppingen heeft, betekent dat dat hij zijn hart voelt kloppen. Normaal gesproken is dat niet of nauwelijks het geval. Het kan zijn dat je kind zijn hart heel snel voelt kloppen of dat de hartslag zelf als vervelend wordt ervaren. Iets anders is dat het hart overslaat in het gewone ritme en dat de opvolgende slag wordt gevoeld. Als hartkloppingen tijdens inspanning erger worden, moet je dit met een arts bespreken. De gewone hartkloppingen die mensen soms kunnen voelen zouden dan namelijk juist moeten verdwijnen.

Snelle hartslag

Als er plotseling een heel snelle hartslag bij je kind ontstaat, is er sprake van een bijzondere vorm van een gestoord hartritme. Je kunt dan een frequentie van ruim 240 slagen per minuut meten. Kenmerkend is dat de hartslag zo snel gaat dat het eigenlijk niet meer te tellen is. Het komt voor bij kinderen van alle leeftijden. De medische term is supraventriculaire tachycardie. Bij baby’s kan het hart erg lang heel snel doorkloppen voordat het wordt opgemerkt. Een baby kan zo’n hoge hartslag ook veel langer volhouden dan volwassenen. Het wordt vaak opgemerkt bij baby’s die opeens niet meer willen drinken. Oudere kinderen geven aan dat ze zich niet lekker of naar op hun borst voelen.

Onregelmatige hartslag

Bij een onregelmatige hartslag kan er sprake zijn van extra slagen (extrasystolen). Deze slagen vallen eerder, gevolgd door een langere pauze, waardoor de volgende slag veel beter gevoeld wordt. De hartkloppingen als gevolg van extra slagen verdwijnen bij inspanning.

Oorzaken

De oorzaken voor hartkloppingen kunnen heel uiteenlopend zijn. Er kan een onschuldig voorkomende extra hartslag zijn of meer ingewikkelde hartritmestoornissen. Deze stoornissen komen vooral voor bij kinderen die al bekend zijn met een afwijking aan het hart.

Diagnose

De arts kan het hartritme en de hartfrequentie beoordelen door naar het hart te luisteren. Extra slagen zijn gemakkelijk te horen als een onderbreking in het gewone ritme. Soms komt dit geregeld achter elkaar voor.

Als er twijfel is of er wel of geen sprake is van een ritmestoornis, kan er een Holter onderzoek worden aangevraagd. Hierbij plakt de arts elektroden op het kind die verbonden zijn met een kastje dat de hartslag meet. Dit duurt 24 uur. Later kunnen deze gegevens worden uitgelezen.

Bij een kind met een zeer hoge hartslag kan je bijna niet meer tellen hoe hoog de frequentie is. Bij een frequentie van 240 slagen per minuut slaat het hart drie keer per seconde. Op een ECG kan de arts makkelijk zien hoe hoog de frequentie is.

Behandeling

Gewone extra slagen hebben geen behandeling nodig. Ouders en kinderen worden gerustgesteld dat het om een normaal verschijnsel gaat en dat het geen uiting is van een hartziekte.

Kinderen met een heel snelle hartactie moeten in het ziekenhuis worden behandeld. Er zijn verschillende methoden om de hartslag naar een normale snelheid te brengen.

Dit artikel is goedgekeurd door Dr. J.M. de Bont, kinderarts-kinderneuroloog in UMC Utrecht.

Laatst herzien op