donderdag, 9 juli 2020

Oordruppels helpen het best bij loopoor

Oordruppels met antibiotica en een ontstekingsremmer is de beste behandeling bij kinderen met een loopoor. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht.

Oordruppels met antibiotica en een ontstekingsremmer blijken beter te werken dan een antibioticumdrankje of een afwachtend beleid bij de behandeling van een loopoor bij kinderen met trommelvliesbuisjes. De resultaten van het onderzoek zijn donderdag gepubliceerd in het tijdschrift New England Journal of Medicine.

Volgens de onderzoekers heeft dit resultaat gevolgen voor de informatie voor ouders en voor de Nederlandse richtlijnen bij deze aandoening.
 
Drie groepen
Het team behandelde 230 kinderen tussen de 1 en 10 jaar met trommelvliesbuisjes en een loopoor dat korter dan één week bestond. Door loting werden deze kinderen verdeeld over drie groepen: één groep werd behandeld met oordruppels met antibiotica en een ontstekingsremmer (corticosteroïd), een tweede groep kreeg een antibioticumdrankje, en bij de derde groep werd afgewacht of de klachten zonder behandeling verdwenen.

Na twee weken had slechts 5 procent van de kinderen die met oordruppels waren behandeld nog steeds een loopoor, terwijl dit gold voor 44 procent van de kinderen die een antibioticumdrankje hadden gekregen en 55 procent van de kinderen bij wie werd afgewacht. Ook verdween bij de kinderen die oordruppels kregen het loopoor sneller en kwam het minder vaak terug.
 
Richtlijnen
Ongeveer twee derde van de kinderen met trommelvliesbuisjes krijgt tenminste één loopoor in het jaar na plaatsing van de buisjes. Volgens hoogleraar dr. Anne Schilder van het Utrechtse ziekenhuis kunnen de onderzoeksresultaten bijdragen aan een meer uniform beleid. "Voorafgaand aan de studie hebben we een vragenlijst naar een groot aantal huisartsen en KNO-artsen gestuurd, waaruit bleek dat huisartsen en KNO-artsen een loopoor verschillend behandelen. Veel huisartsen passen in eerste instantie een afwachtend beleid toe om pas daarna een antibioticumdrankje of oordruppels voor te schrijven, terwijl KNO-artsen in de regel direct oordruppels voorschrijven. Dit verschil komt waarschijnlijk doordat het wetenschappelijke bewijs tot nu toe niet eenduidig was en dat de huidige richtlijnen een verschillend beleid adviseren.”

Bron(nen):