zaterdag, 5 december 2020

Jojoën gezonder dan overgewicht

BAARN - Er wordt vaak gezegd dat jojoën niet gezond is. Weinig wetenschappelijke onderzoeken kunnen echter bevestigen dat schommelingen in gewicht en eetpatroon schadelijk zijn. Het blijkt nu in ieder geval gezonder dan een levenlang overgewicht.

Onderzoeker Edward List van de Amerikaanse Ohio University presenteert deze uitkomsten op de jaarlijkse bijeenkomst van de The Endocrine Society. Een organisatie die zich bezig houdt met onderzoek naar hormonen.

Jojo-effect
"Vanzelfsprekend is een stabiel en gezond eetpatroon het best voor de gezondheid.", vertelt List. "Mensen met overgewicht belanden echter vaak in een vicieuze cirkel van afvallen en aankomen. Het jojo-effect. Er werd altijd aangenomen dat dit effect schadelijk was, maar dit is nooit bewezen."

Dieet

Om de lange termijn effecten van een jojo-dieet te bepalen onderzocht List samen met zijn onderzoeksteam wat een levenlang jojoën voor effect had op muizen. Tijdens het onderzoek werd een vetrijk -, een vetarm - en een jojo-dieet met elkaar vergeleken.

Gezondheid
Vervolgens werd de gezondheid van de muizen bepaald met behulp van lichaamsgewicht, lichaamsvet en bloedsuikerniveaus. Bij de muizen op het jojo-dieet fluctueerden deze waarden sterk. Gemiddeld genomen was de gezondheid van de jojo-muizen echter beter dan die van de muizen die het hele leven vetrijk aten.

Levensduur
List: "Verassend genoeg was de levensduur van de muizen op het jojo-dieet gemiddeld even lang als die van de vetarme groep." Deze twee groepen muizen leefden echter wel 35 procent langer dan de muizen met een continue overgewicht en vet voedingspatroon.

"We moeten afvallen dus blijven aanmoedigen, ook na verschillende mislukte pogingen. Dat komt de gezondheid nog altijd ten goede.", concludeert List.

Trefwoorden:
Bron(nen):