maandag, 6 april 2020

Nederlanders weten weinig over lepra

Uit recent onderzoek blijkt dat Nederlanders vrij weinig over lepra weten. Zo weet een kwart niet dat lepra een bacteriële infectie is en denkt ruim 55 procent onterecht dat je besmet kunt raken met lepra als je op vakantie bent in het buitenland.

Dit blijkt uit onderzoek onder 1025 Nederlanders dat onafhankelijk onderzoeksbureau DirectResearch heeft verricht in opdracht van de Leprastichting. Zo weet slechts een kwart van alle ondervraagden dat het om een bacteriële infectie gaat en denkt meer dan de helft onterecht dat je in het buitenland risico loopt om besmet te raken doordat je je niet van tevoren inent of omdat je in contact komt met dieren of mensen die de leprabacterie met zich meedragen. Niets is minder waar. 99 procent van de mensen die met de leprabacterie in contact komt, krijgt geen lepra. Alleen als je lange tijd intensief contact hebt met een onbehandelde leprapatiënt, loop je kans om besmet te raken. Meer dan 14 procent van alle ondervraagden denkt dat de ziekte wordt overgebracht door een mug.

Lepra is niet dodelijk

Opvallend is ook dat 45 procent van de deelnemers ten onrechte gelooft dat deze ziekte dodelijk is. Dit is niet het geval, maar de gevolgen van lepra zijn verschrikkelijk. Doordat een patiënt geen gevoel meer heeft in de aangetaste zenuwen loopt hij makkelijk een wondje op. Bijvoorbeeld tijdens het koken of door in glas te trappen met blote voeten. Wanneer deze wonden niet goed worden verzorgd, kunnen ze verergeren, met als gevolg ernstige verminkingen en zelfs amputatie.

Sociale uitsluiting

Sociale uitsluiting is misschien nog wel een groter probleem. Uit angst voor besmetting worden leprapatiënten vaak vermeden en zelfs verstoten uit hun omgeving. Ze verstoppen zich of verzwijgen dat ze lepra hebben. Het is daarom een enorme uitdaging om patiënten tijdig op te sporen en te behandelen. Door ook de naaste contacten preventief te behandelen kan verdere besmetting voorkomen worden. In tegenstelling tot wat velen denken, is het medicijn om van lepra te genezen er dus al. De ziekte is eenvoudig te genezen met een antibioticakuur. Al na een paar dagen is de patiënt niet meer besmettelijk. Eén op de vier mensen is hier niet van op de hoogte.

Vergeten ziekte

Jan van Berkel, directeur van de Leprastichting: "Lepra is een vergeten ziekte, maar er komen jaarlijks meer dan 200.000 nieuwe patiënten bij. Dit laatste is niet nodig. Lepra is prima te behandelen als je er tijdig bij bent. Daarom is vroegtijdig opsporen zo belangrijk. Onze grootste uitdaging is het opsporen en vinden van leprapatiënten, hun gezin en gemeenschap, zodat de behandeling van de patiënt zelf en preventieve behandeling van hun directe omgeving tijdig kan worden gestart. Hiermee kan de keten van besmetting worden doorbroken."

De Leprastichting start 12 oktober met een nieuwe voorlichtingscampagne.