donderdag, 22 oktober 2020

Onderzoek naar Q-koorts en vroeggeboorte

DEN HAAG - Minister Klink laat onderzoeken of de bacterie die de Q-koorts veroorzaakt, kan leiden tot vroeggeboortes bij vrouwen.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Waarschijnlijk komt het RIVM nog dit jaar met de resultaten van het onderzoek. Naar aanleiding daarvan zal Klink besluiten of hij extra maatregelen gaat nemen tegen Q-koorts.

De bacterie, die vooral bij vroeggeboortes van geiten vrijkomt, komt vooral in Noord-Brabant en Overijssel voor. Om verspreiding van de ziekte te voorkomen, krijgen sinds kort geiten een inenting. Dit heeft echter pas volgend jaar effect.

In totaal heeft het RIVM tot nu toe 2236 meldingen van Q-koorts gekregen dit jaar, zes personen zijn aan de ziekte overleden.

Bron(nen):