Online tool voor goed gesprek bij arts

Getty Images

Er is een online tool ontwikkeld die patiënten helpt om een goed gesprek te voeren met hun arts, omdat ze zich niet altijd serieus voelen genomen. Dit bleek uit een online enquête, uitgevoerd door een consortium van patiëntenverenigingen onder leiding van de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV).

‘Veel patiënten vinden het moeilijk om een goed gesprek te voeren’, zegt Bianca Rootsaert, directeur van de NCV. Volgens de enquête konden patiënten zich het meeste vinden in de stelling dat ze zich niet serieus genomen voelden in de spreekkamer. Andere bekende situaties waren dat de arts verwachtte dat het probleem op den duur wel zou verdwijnen, een verkeerde diagnose stelde, niet meeging in de wens van de patiënt of niet alle mogelijke opties aanbood.

Opkomen voor jezelf

Vanaf 7 maart kunnen patiënten zich op het gesprek voorbereiden met de online tool, die bestaat uit vijf video’s. Hierin krijgen ze tips om voor zichzelf op te komen op het moment dat het gesprek niet verloopt zoals gewenst. Zo kunnen patiënten samen met de arts op een goede oplossing uitkomen, want dat is uiteindelijk het doel.

Auteur 
  • Lotte van den Heuvel
Bron 
  • Glutenvrij.nl