zondag, 19 september 2021

Vaccin tegen Q-koorts beschikbaar

BILTHOVEN - Het ministerie van VWS heeft besloten het Australische vaccin tegen Q-koorts (Q-VAX™) beschikbaar te stellen aan mensen die vanwege specifieke hart- en vaatziekten een verhoogd risico lopen om door Q-koorts langdurig en ernstig ziek te worden. De overheid volgt hiermee het advies van de Gezondheidsraad op.

Het RIVM coördineert de uitvoering van dit aanbod in samenwerking met de GGD Hart voor Brabant en het onderzoeks- en vaccinatiecentrum Vaxinostics.

Mensen die gebruik willen maken van het aanbod en tot de risicogroep behoren, kunnen contact opnemen met hun huisarts. De huisarts kan hen aanmelden bij onderzoeks- en vaccinatiecentrum Vaxinostics.

Het vaccin wordt aangeboden aan personen die:

  • een ontsteking van het hart (endocarditis) hebben gehad;
  • een nieuwe hartklep (hartklepprothese) hebben gekregen;
  • een aangeboren hartafwijking hebben;
  • een hartklepprobleem (aortaklep of mitralisklep) hebben;
  • een verwijding of uitstulping (aneurysma) van de levensslagader (aorta) hebben;
  • of patiënten waarbij een deel van de levensslagader (aorta) is vervangen door een kunststof gedeelte (prothese).

De Gezondheidsraad beveelt vaccinatie niet aan voor gezonde mensen of voor mensen met andere dan de hierboven genoemde aandoeningen.

Ook mensen die al eerder met de Q-koortsbacterie in aanraking zijn geweest, komen niet voor vaccinatie in aanmerking.

Trefwoorden:
Bron(nen):