Nierproblemen opsporen

PreventieConsult, Risicotest en Persoonlijke Gezondheidscheck

Getty Images

Het aantal mensen met nierziekten, diabetes en hart- en vaatziekten groeit snel. Om die groei een halt toe te roepen, wordt er veel aan preventie gedaan. De huisarts speelt daar een belangrijke rol in met het PreventieConsult, maar ook de Persoonlijke Gezondheidscheck kan een indicatie van jouw risico geven.

Het is bekend: we bewegen te weinig, eten te veel en ongezond, drinken te veel, roken en/of zijn te zwaar. Deze ongezonde leefstijl leidt tot de snelle aanwas van nieuwe, steeds jongere, vaak chronisch zieke patiënten met diabetes type 2, hart- en vaatziekten en chronisch nierfalen. Bovendien krijgen deze mensen vaak meerdere aandoeningen tegelijk.[ITEMADVERTORIAL]

Jaarlijks komen er 71.000 patiënten bij met diabetes type 2 en 160.000 met hart- en vaatziekten. In totaal zijn er in Nederland bovendien bijna 16.000 patiënten met nierfunctievervangende therapie en helaas zijn er nog steeds meer mensen die een donornier nodig hebben dan dat er donornieren zijn. Het aantal dialysepatiënten ligt rond de 6.300 en jaarlijks overlijdt circa 20 procent van hen.

Voorkomen

Hart- en vaatziekten, diabetes maar ook nierziekten zijn vaak te voorkomen door een aanpassing in leefstijl. Om te zorgen voor een betere opsporing, begeleiding en behandeling van mensen met een verhoogd risico op deze drie aandoeningen, is het PreventieConsult in het leven geroepen. Het is een wetenschappelijk onderbouwde methode waarmee artsen het risico op deze drie chronische ziekten op kunnen sporen, zodat vroegtijdig met de behandeling gestart kan worden.

Hoe werkt het?

Huisartsen kunnen patiënten van 45 jaar en ouder uitnodigen de Risicotest te doen, om zo mensen op te sporen met een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade. Uit onderzoek is gebleken dat mensen jonger dan 45 jaar vrijwel nooit zo’n hoog risico hebben dat behandeling door een arts nodig is. Daarom zullen huisartsen jongere mensen niet snel uitnodigen.

Ouderen

De test is in te vullen vanaf 30 jaar. Bij jongere mensen geeft het programma foutieve uitkomsten; invullen is dan dus niet zinvol. Mannen vanaf 60 jaar en vrouwen vanaf 65 jaar hebben op basis van hun leeftijd een verhoogd risico en hoeven de test niet te doen. Huisartsen kunnen hen direct uitnodigen voor het PreventieConsult in de praktijk.

Huisartsen die werken met het PreventieConsult  nodigen alle patiënten ouder dan 45 jaar die niet regelmatig gecontroleerd worden voor diabetes, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten, via een brief uit om de Risicotest te doen. Maar niet allemaal tegelijk. De huisarts maakt een indeling op grond van leeftijd en nodigt deze leeftijdsgroepen in groepen uit. Zo is het voor de huisartspraktijk goed werkbaar en komt niet iedereen tegelijk naar de praktijk.

De Risicotest

Door beantwoording van zeven vragen krijg je een eerste inschatting van je persoonlijke risico. Bij een verhoogd risico krijg je het advies bij de huisartspraktijk een afspraak te maken voor een PreventieConsult. Bij een licht verhoogd risico is het in ieder geval verstandig je leefstijl aan te passen.

Twee huisartsbezoeken

Het PreventieConsult zelf omvat twee bezoeken aan de huisarts. Bij het eerste bezoek wordt de ingevulde vragenlijst gecontroleerd om te kijken of er inderdaad sprake is van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 of chronische nierschade. De arts doet dat onder andere door meten van de bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker. Ook zal de huisarts vaststellen of je mogelijk al diabetes, hart- en vaatziekten of nierschade hebt en je gewicht en middelomvang controleren.

Tweede consult

Tijdens het tweede bezoek aan de huisarts worden de risico’s besproken en wordt er indien nodig een behandelplan opgesteld. Hierbij zal de huisarts begeleiding bieden door middel van leefstijladviezen, doorverwijzen naar andere hulpverleners en eventueel het voorschrijven van medicijnen.

De kosten

De Risicotest zelf is gratis online te doen. Blijkt uit de Risicotest een verhoogd risico? Dan volgen twee consulten in de huisartspraktijk. Daaraan zijn wel kosten verbonden, bijvoorbeeld voor laboratoriumonderzoek. Een deel van de zorgverzekeraars vergoedt het onderzoek op basis van de aanvullende verzekering. Een deel ook niet. Soms worden de kosten voor laboratoriumonderzoek gerekend als 'eigen risico'. Het is verstandig dit te checken bij je verzekeraar.

Persoonlijke Gezondheidscheck

Met de Persoonlijke Gezondheidscheck kunnen alle Nederlanders vanaf 18 jaar een persoonlijk gezondheidsrapport aanmaken. Dit rapport biedt inzicht in hoe het is gesteld met díe gezondheidsfactoren waar je zelf wat aan kan doen. Door actie te ondernemen aan de hand van het advies uit het rapport word je vitaler en verlaag je de kans op veelvoorkomende chronische ziekten. Het (regionale) sport- en welzijnsaanbod en online hulpbronnen zijn hiervoor in de Persoonlijke Gezondheidscheck opgenomen. Alleen bij een hoog risico wordt (volgens de medische richtlijnen) naar de huis- of bedrijfsarts verwezen.

De kosteloze basisversie checkt op leefstijl en de risico’s op hart- en vaatziekten, diabetes, nierziekten en longziekten. Indien nodig of gewenst kun je het rapport verfijnen met medische modules (labonderzoek/metingen) en aanvullende online modules.

Auteur 
Bron 
  • Nierstichting