donderdag, 17 juni 2021

'Huwelijk beschermt gezondheid niet altijd'

Het huwelijk is mogelijk niet zo goed voor de gezondheid als veel wetenschappers ons doen geloven. Volgens onderzoekers van de Ohio State University geldt het voordeel in ieder geval niet voor iedereen.

De onderzoekers vonden hiervoor twee verklaringen. Allereerst biedt het huwelijk minder bescherming tegen overlijden als de gezondheid verslechtert, het lijkt dus wel een voordeel voor mensen met een hele goede gezondheid. Daarnaast lijken getrouwde mensen hun eigen gezondheid te overschatten.

Verschillen
"We denken nog steeds dat het huwelijk goed is voor de gezondheid van sommige mensen, maar de bescherming is niet voor iedereen even groot", aldus onderzoeker Hui Zheng. "Voor degene met een slechte gezondheid, zorgt trouwen niet voor verbeteringen."

Onderzoek
Zheng maakte gebruik van data uit de National Health Interview survey van 1986 tot 2004. Meer dan 789.000 mensen maken onderdeel uit van deze studie. De deelnemers beoordeelden zelf hun gezondheid (van uitstekend tot slecht) en de onderzoekers volgden hen gedurende drie jaar.

Het onderzoek bevestigde al het eerder onderzoek: ongetrouwde mensen hadden een hogere kans op overlijden dan getrouwde mensen. Een ongetrouwd persoon met een uitstekende gezondheid heeft bijvoorbeeld twee keer meer kans op overlijden dan een getrouwde leeftijdsgenoot met dezelfde gezondheid. Opvallend was dat naarmate de gezondheid minder werd, het verschil in risico tussen getrouwde en ongetrouwde mensen afnam.

Bij mensen met een slechte gezondheid was zelfs helemaal geen verschil in overlijdensrisico. De resultaten gelden voor zowel mannen als vrouwen en waren voor alle ongetrouwde mensen hetzelfde: van gescheiden en weduwen tot nooit getrouwd.

Overschatten
Daarnaast overschatten getrouwden personen hun gezondheid vaker. De onderzoekers wijten dit aan de mate van sociale steun. De impact van ziekte op het leven is binnen een huwelijk misschien minder, omdat ze het delen met een partner.

De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het Journal of Health and Social Behavior.

Bron(nen):