Pijnpatienten ontevreden over behandeling

Getty Images

Patiënten met chronische pijn zijn doorgaans niet tevreden over de behandeling die ze krijgen. Ze geven daarvoor het rapportcijfer 5,7.

Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Pijngeneeskunde, onderdeel van het Erasmus MC. Voor het onderzoek werden 741 patiënten in Nederland met chronische pijn geïnterviewd.

Teleurgesteld

In Nederland lijden ruim 2,2 miljoen Nederlanders dagelijks pijn, variërend van matig tot ernstig. Het doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de tevredenheid van pijnpatiënten met de zorg voor chronische pijn. De resultaten laten zien dat deze slechts matig is. Patiënten zijn vooral teleurgesteld over verkregen adviezen en behandeling van het resultaat daarvan.

Prof. Frank Huygen en onderzoeker Jessica Voerman nuanceren: "Niet iedereen is ontevreden. Zo zijn patiënten doorgaans meer tevreden als ze minder pijn ervaren, een lagere frequentie van de pijn hebben en als er een verklaring is voor hun pijn. Juist minder tevreden zijn patiënten die door hun pijn moeten verzuimen van het werk."

Rol werkgever

Patiënten van wie de werkgever betrokken is bij hun pijn, blijken bovengemiddeld tevreden. Ook een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis bevordert de tevredenheid. Daarnaast concluderen de onderzoekers dat de communicatie tussen de arts en patiënt beter kan. "Vooral als het gaat om de verschillende mogelijkheden van behandeling en het bespreekbaar maken van het zaken als seksualiteit, depressie en angst voor pijn."

Auteur 
  • Ilona Meernik