Weer forse daling aantal sportende Nederlanders

'Na coronacrisis nu beweegcrisis'

Getty Images

Het aantal sportende Nederlanders is vorig jaar weer drastisch afgenomen en nog lang niet op het oude niveau. Onder jongeren is de terugloop relatief het grootst. Vooral vanwege de twee lockdowns tijdens de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van NOC*NSF.

"Na de coronacrisis verkeren we nu in een beweegcrisis", zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur van sportkoepel NOC*NSF. "We zien een enorme beweegachterstand. Uit de cijfers blijkt dat de weg terug omhoog helaas nog niet is ingezet. Vooral het effect op de sportdeelname van jongeren is zorgwekkend."

Vooral jongeren zijn minder gaan sporten. In 2020 daalde de wekelijkse deelname al met 10 procent. In 2021 zette de daling door met nog eens 3 procent.

De deelname aan sport in Nederland is sinds meting hiervan (2013) nog niet zo laag geweest. Er is een directe relatie zichtbaar tussen de drie lockdowns en de wekelijkse sportdeelname, die bij elke nieuwe lockdown sterk daalde. Nederlanders die wel bleven sporten, deden dat tijdens de eerste lockdown nog vaker, maar bij de tweede en derde lockdown daalde ook in deze groep de frequentie.

Wandelen

Wel schreven ongeveer 95.000 mensen zich in bij een sportbond. Vooral wandelaars: de Koninklijke Wandel Bond Nederland verwelkomde 70.000 nieuwe leden.

Ook de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, de Nederlandse Golf Federatie en Sportvisserij Nederland zagen hun ledental stijgen. Bij een meerderheid van de sportbonden zijn de ledenaantallen daarentegen afgenomen, met name bij de binnensporten.

 

 

Auteur 
Bron 
  • NOC*NSF