Heb ik een blindedarmontsteking?

Pijn rechtsonder in de buik

Blindedarmontsteking
Getty Images

Blindedarmontsteking (appendicitis) is een ontsteking aan een klein wormvormig aanhangsel van de dikke darm. Zo'n ontsteking begint meestal met een plotselinge, hevige pijn rondom de navel en verspreidt zich naar rechtsonder in je buik. Een ontstoken blinde darm moet operatief verwijderd worden. Ben je er niet op tijd bij, dan kan de blinde darm perforeren en kan er buikvliesontsteking ontstaan.

Een blindedarmontsteking - in medische termen appendicitis - is een ontsteking van de appendix. Bij een blindedarmontsteking is niet de blinde darm, maar het wormvormig aanhangsel, de appendix, ontstoken. Appendix betekent 'aanhangsel' in het Latijn. De blinde darm bevindt zich bij de overgang van de dunne darm naar de dikke darm, rechtsonder in de buik. Omdat hij zo lang en dun is, is hij ook heel beweeglijk, waardoor de ligging iets kan veranderen.

Hoe ontstaat een blindedarmontsteking?

Een blindedarmontsteking ontstaat meestal heel plotseling (acuut) en wordt daarom vaak acute blindedarmontsteking genoemd. Het is onduidelijk hoe zo'n ontsteking precies ontstaat. Gedacht wordt dat een afsluiting van de blinde darm een ontsteking zou kunnen veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een stukje hard geworden ontlasting (een fecoliet). Dit stukje harde ontlasting sluit de blinde darm af, waardoor een ontsteking ontstaat.

Wat zijn de symptomen van een blindedarmontsteking?

Een acute blindedarmontsteking begint meestal met een plotselinge, hevige pijn rondom de navel en verspreidt zich naar rechtsonder in de buik. Doordat de ligging van de blinde darm wat kan variëren, kunnen de pijnklachten ook op een iets andere plaats voorkomen. Als er sprake is van een lichte ontsteking, die al lange tijd aanhoudt (meer dan drie weken), wordt gesproken over een chronische blindedarmontsteking.

Soms zijn er klachten voorafgaand aan de pijn zoals verminderde eetlust, misselijkheid of overgeven. Veel mensen hebben last van pijn bij het aanraken én loslaten van de buik, en bij het hoesten en lachen. Je hebt bovendien temperatuursverhoging en een gevoel van algehele malaise. Soms is er sprake van diarree of obstipatie.

Diagnose van een blindedarmontsteking

Bij het vermoeden van een blindedarmontsteking is het belangrijk medische hulp in te schakelen.  Een blindedarmontsteking gaat namelijk niet vanzelf over. En hoe langer je met een ontstoken blindedarm blijft rondlopen, hoe vervelender en gevaarlijker het wordt. Wanneer een blindedarmontsteking niet op tijd behandeld wordt, kan de ontsteking doorbreken. Bij zo'n perforatie komt de darminhoud in de buikholte terecht en kan er een buikvliesontsteking (peritonitis) ontstaan. Dat is over het algemeen goed te behandelen met een antibioticakuur, maar veroorzaakt een hevige pijn die je door je hele buik voelt.

de dokter stelt de diagnose blindedarmontsteking op basis van de klachten, gecombineerd met (lichamelijk) onderzoek. Bij vrouwen is het soms lastig om een diagnose te stellen omdat de klachten erg overeenkomen met de klachten van ontstoken eierstokken. De onderzoeken die meestal gedaan worden bij het vermoeden van een blindedarmontsteking:

  • Lichamelijk onderzoek van de buik
  • Onderzoek van urine en bloed
  • Een echo
  • Een CT-scan. Wanneer de blinde darm met een echo niet duidelijk in beeld kan worden gebracht, wordt meestal een CT-scan van de buik gemaakt

Als bovenstaande onderzoeken nog geen duidelijkheid geven, kan een laparoscopie (kijkoperatie) nodig zijn. Als de blinde darm inderdaad ontstoken is, kan hij tijdens zo'n laparoscopie meestal direct verwijderd worden.

Heel af en toe wordt een blindedarmontsteking niet geopereerd, maar alleen behandeld met medicijnen. In de meeste gevallen wordt de appendix verwijderd. Zo'n operatie duurt een half uurtje en meestal mag je de volgende dag naar huis. Is de blinde darm geperforeerd, dan moet je vaak een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Wanneer je weer mag werken, hangt een beetje af van de pijn en het ongemak die je ervaart. Sporten mag over het algemeen na 2 weken weer.

Auteur