zondag, 9 mei 2021

1 op de 12 jongeren is 'psychisch ongezond'

In de periode 2015 tot en met 2017 is acht procent van de jongeren – tussen de 12 en 25 jaar – 'psychisch ongezond'. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Uit de enquête blijkt ook dat meiden vaker met psychische klachten kampen dan jongens. Dit is een verschil van elf tegen zes procent. Daarnaast komt psychische ongezondheid het meest voor onder de leeftijdscategorie 18- tot 25-jarigen en onder jongeren met een westerse migratieachtergrond.

De enquête 

Het CBS heeft de psychische gezondheid gemeten door jongeren vijf vragen te stellen over hun gemoedstoestand, waaronder ‘voelde jij je erg zenuwachtig?’ en ‘zat jij zo erg in de put dat niets je kon opvrolijken?’. Hier konden jongeren een van de zes antwoorden op geven van ‘nooit’ tot ‘voortdurend’. Bij deze enquête kon je een nul (zeer ongezond) tot honderd (perfect gezond) scoren. Jongeren met een score onder de zestig komen in aanmerking voor ‘psychisch ongezond’.

Depressie

Ruim een derde van de ondervraagde jongeren zegt een depressie te hebben gehad in de afgelopen twaalf maanden. Ook zeiden zij vaker dan psychisch gezonde jongeren last te hebben gehad van migraine of ernstige hoofdpijn, een allergie, duizeligheid met vallen of een rugaandoening.

Bron(nen):