woensdag, 17 augustus 2022

Vrouwen met obesitas gaan minder bewegen

Vrouwen met ernstig overgewicht gaan steeds minder bewegen. Ze komen in een vicieuze cirkel terecht, zo blijkt uit onderzoek dat gepubliceerd is in het tijdschrift Obesity.

De onderzoekers bestudeerden 250 Amerikaanse vrouwen waarvan de helft obesitas had. Ze droegen een week lang zo’n 14 uur per dag een versnellingsmeter. Dit apparaatje registreert of je beweegt en hoe intensief je beweegt. Na 20 maanden droegen de deelnemers nogmaals een week zo’n versnellingsmeter.

​Minder actief
Bij proefpersonen met obesitas bleek na 20 maanden de lichamelijke activiteit met 8 procent afgenomen te zijn. Dit komt overeen met 28 minuten minder bewegen per week. De vrouwen die geen obesitas hadden, bewogen nog net zo veel als 20 maanden eerder.

"Onze studie laat zien dat obesitas er waarschijnlijk voor zorgt dat vrouwen minder actief worden. Minder activiteit veroorzaakt gewichtstoename, wat weer leidt tot nog minder bewegen", zegt onderzoeker Jared Tucker.

​Risico's
Overgewicht en te weinig bewegen verhogen het risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. "Dit onderzoek onderstreept dan ook het belang van een actieve leefstijl en een gezond gewicht om deze risico’s te voorkomen", aldus Tucker.

Bron(nen):
  • WebMD