zondag, 9 mei 2021

Zelfzorggeneesmiddelen populair bij vrouwen en hoogopgeleiden

DEN HAAG - Een derde van de Nederlanders gebruikt medicijnen zonder recept. Vooral vrouwen, jongen kinderen, dertigers en hoogopgeleiden gebruiken deze zelfzorggeneesmiddelen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal Nederlanders dat in de twee weken voorafgaand aan de enquête medicijnen gebruikten die niet door een arts zijn voorgeschreven is even hoog als het aandeel Nederlanders dat medicijnen via een recept verkreeg. Ongeveer 15 procent van de ondervraagden gaf aan zowel medicijnen met als zonder recept te hebben gebruikt.

Vrouwen
Het medicijngebruik is hoger onder vrouwen dan onder mannen. Dat geldt vooral voor de medicijnen die niet op recept verkrijgbaar zijn. Bijna 40 procent van de vrouwen gebruikte in 2010 niet-voorgeschreven medicijnen tegenover 29 procent van de mannen. Mannen gebruiken vooral pijn- en koortswerende middelen en medicijnen tegen verkoudheid, die niet op recept zijn. Vrouwen slikken meer vitamines en mineralen en gebruiken homeopathische middelen en zelfzorgmedicijnen tegen reuma en gewrichtspijn.

Leeftijd
Hoewel oudere mensen vaak meer te maken hebben met gezondheidsklachten en aandoeningen, neemt het gebruik van zelfzorgmedicijnen niet toe met de leeftijd. De grootste gebruikers zijn jonge kinderen tot 4 jaar en dertigers. Bij de jonge kinderen gaat het vooral om medicijnen tegen hoest, verkoudheid en griep en om vitamines en mineralen en homeopathische middelen. Dertigers gebruiken meer pijn- en koortswerende middelen.

Het aandeel dat een medicijn op recept verkreeg, neemt juist wel toe met de leeftijd.   

Hoogopgeleiden
Ook het opleidingsniveau lijkt van invloed. Het aandeel mensen dat zelfzorgmedicijnen gebruikt, ligt bij hoogopgeleiden hoger dan bij laagopgeleiden. Hoogopgeleiden gebruiken vooral meer homeopathische middelen en vitamines en mineralen. Bij de voorgeschreven medicijnen is het beeld juist andersom en ligt het gebruik hoger bij de lager opgeleide mensen.

Bron(nen):