donderdag, 19 mei 2022

Allochtone vrouwen bevallen liever in ziekenhuis

Bijna driekwart van de allochtone vrouwen bevalt liever in het ziekenhuis dan thuis. Van de Nederlandse vrouwen bevalt juist driekwart liever thuis. Dit meldt TNO morgen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

TNO deed onderzoek naar etnische verschillen in de voorkeur voor thuisbevallingen. Daarvoor analyseerde TNO 1,4 miljoen bevallingen in 8 jaar tijd.

Onduidelijk is of onbekendheid met het Nederlandse zorgsysteem de voorkeur voor allochtone vrouwen bepaalt of dat zij bewust kiezen voor een ziekenhuisbevalling.

Thuisbevallen
Bij Turken en Marokkanen heeft één op de drie zwangeren voorkeur voor thuisbevallen. Bij Surinamers en Antillianen is dit ongeveer één op de vier.

Van de Nederlandse vrouwen bevalt eenderde thuis. Van de Turkse en Marokkaanse vrouwen bevalt één op de acht thuis. En ruim één op de twaalf van de Surinaamse en Antilliaanse vrouwen bevalt thuis.

Uit eerder onderzoek van TNO is gebleken dat allochtonen zeer weinig kraamzorg afnemen, omdat ze niet weten wat de functie is van kraamzorg. Ook weten ze vaak niet dat een verloskundige de kennis en ervaring heeft om een bevalling zelfstandig te begeleiden.

Trefwoorden: