donderdag, 17 juni 2021

Activiteit hersenen verandert door diabetes

AMSTERDAM - Bij mensen met diabetes type 1 blijkt de communicatie tussen verschillende hersengebieden anders te verlopen dan bij leeftijdsgenoten zonder diabetes.

Ook verwerken mensen met diabetes type 1 trager informatie. Dit concluderen onderzoekers van het Diabetes Centrum VU medisch centrum in Amsterdam.

De onderzoekers deden verschillende metingen en onderzochten de hersenactiviteit van diabetespatiënten en gezonde mensen. Uit het onderzoek blijkt dat er in de hersenen van diabetespatiënten een veranderd patroon van communicatie plaatsvindt.

De diabetespatiënten functioneren normaal en de gevonden afwijkingen zijn vooralsnog zonder klinische gevolgen.

De resultaten van het onderzoek wijzen erop dat schade aan de kleine bloedvaatjes als gevolg van diabetes mogelijkerwijs niet alleen het functioneren van ogen en nieren kan bemoeilijken, maar ook van de hersenen.

Trefwoorden:
Bron(nen):