Visolie tegen druk gedrag?

Getty Images

Mijn dochtertje van drie jaar is erg druk en onrustig. Ze is elke dag ook al om half 6 wakker. Kan visolie helpen om haar rustiger te maken?

A. Oosting

Herman van Tinteren, voormalig kinderarts

Drukte is bij kinderen in heel veel situaties volkomen normaal. Spanning, zowel positief als negatief, veroorzaakt ook druk gedrag. Zeker zoals in dit geval, waarin het nog om een peuter gaat. Het gedrag wat je omschrijft, doet mij niet direct aan iets afwijkends denken. Jonge kinderen zijn van nature veel drukker dan oudere.

Pas wanneer het gedrag zo opvallend is dat ook de omgeving dit opmerkt, is er misschien iets aan de hand. Je zou er eens met familie of eventueel de leidster van de peuterspeelzaal over kunnen praten. Een peuterleidster maakt het kind ook de nodige tijd mee. Zo'n professional kan zien of het echt de spuigaten uit loopt, of dat het alleen maar om een druk kind gaat. Wat dat betreft zijn er, net als bij ouderen, kinderen die stil zijn en anderen die veel meer druk gedrag laten zien.

Hetzelfde geldt voor het slapen. Jonge kinderen zijn soms al vroeg wakker en hebben dan geen zin meer om verder te slapen. Vooral in de zomer zie je dat. Er kan wel een relatie zijn met onrust, maar vaker hebben ze dan juist moeite met inslapen.

Het gebruik van visolie wordt wel toegepast bij kinderen met concentratiestoornissen en hyperactiviteit, ook wel ADHD genoemd. Hoewel nog niet zoveel bewijs voorhanden is over de werkzaamheid, zijn er ook geen aanwijzingen dat het schadelijk is. Er zijn meerdere producten voorhanden en je kunt het beste de dosering aanhouden die op de verpakking staat.

Al met al is het dus erg de vraag of visolie hier gegeven moet worden, voor een situatie die misschien voor de leeftijd nog helemaal normaal is.
Daarnaast is het ook mogelijk om meer structuur aan te bieden, zodat het drukke gedrag wat meer gereguleerd kan worden. Als er heel veel prikkels in de omgeving zijn, zal dit er ook toe leiden dat een kind drukker is dan in een omgeving waarin minder op hem af komt. Met prikkels bedoel ik dan, geluid van radio of tv, veel speelgoed of andere kinderen die in dezelfde kamer spelen. Hoe minder prikkels, hoe rustiger een druk kind zal worden.

Herman van Tinteren werkte dertig jaar als algemeen kinderarts in ziekenhuis Tergooi. Daarnaast schreef hij meerdere boeken over kindergeneeskunde.

Heb je ook een vraag? Stel deze dan aan een van onze experts. Ga met spoedeisende vragen altijd naar je huisarts, daarvoor zijn de experts niet de aangewezen persoon. Ze stellen ook geen diagnoses. De overige voorwaarden vind je hier.