Meer sportblessures bij kinderen

Getty Images

Steeds meer kinderen lopen sportblessures op. In een periode van zes jaar tijd is het jaarlijks aantal sportblessures bij 9- tot 12-jarigen gestegen van 130.000 in 2006 naar 230.000 in 2011. Dat meldt veiligheidsorganisatie VeiligheidNL.

Vooral tijdens de gymlessen op school en op het voetbalveld gaat het verkeerd. De oorzaak van de stijging komt enerzijds doordat kinderen steeds minderen bewegen. Dat leidt tot een slechtere motoriek, wat vervolgens weer blessures in de hand werkt, blijkt uit onderzoek van VUmc.

Overbelasting
Aan de andere kant is er een ontwikkeling dat kinderen die wel sporten dat steeds intensiever gaan doen. Bij deze groep ligt overbelasting op de loer waardoor ze ook kwetsuren kunnen oplopen. Ook als de cijfers worden gecorrigeerd vanwege de sportende kinderen die meer uren op het sportveld staan, dan nog is er in de onderzochte leeftijdsgroep een stijging van 50 procent van de blessures.

Volgens VeiligheidNL is het belangrijk kinderen te trainen in sportieve basisvaardigheden als motoriek, spierkracht en lenigheid. Daarnaast hebben ouders en de leiding bij sportverenigingen een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat de sportende jeugd niet overbelast raakt.

Auteur 
  • Ilona Meernik
Bron 
  • VeiligheidNL