vrijdag, 30 juli 2021

Hogere kwaliteit van leven na kanker bij behoud borst

Vrouwen die bij borstkanker kiezen voor het reconstrueren van een borst of een borstbesparende behandeling, ervaren op de lange termijn hogere kwaliteit van leven dan vrouwen die hun borst permanent verliezen.

Dat blijkt uit een grootschalig wetenschappelijk onderzoek. In dit onderzoek werd voor het eerst gekeken naar de effecten op lange termijn. Aan het Nederlandse onderzoek namen bijna 2000 vrouwen deel.

Kwaliteit van leven

Jaarlijks krijgt in Nederland 1 op de 7 vrouwen de diagnose borstkanker. In een groot aantal van de gevallen ondergaan patiënten in het behandeltraject een operatie om de tumor of de aangedane borst volledig te verwijderen. Dit heeft een grote impact op hun kwaliteit van leven.

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen die hun borst permanent verliezen hun kwaliteit van leven lager beoordelen. Zij ervaren vooral negatieve gevolgen in relatie tot lichaamsbeleving en wat betreft psychosociaal en seksueel welbevinden.

Vrouwen die kiezen voor het reconstrueren van een borst of die borstsparend zijn geopereerd, geven hun leven een veel hogere waardering. Prof. Dr. Marc Mureau, plastisch chirurg en gespecialiseerd in oncologisch reconstructieve chirurgie in het Erasmus MC: "De uitkomsten van dit onderzoek zijn belangrijk voor de toekomst van borstkankerzorg. Omdat de overleving na de behandeling van borstkanker steeds beter wordt, is kennis over de lange termijneffecten van de verschillende behandelmogelijkheden belangrijk voor patiënten zodat zij samen met de medisch specialist een goed geïnformeerde keuze kunnen maken voor de behandeling."

Het artikel van het onderzoek is gepubliceerd in het julinummer van Plastic & Reconstructive Surgery.